س
فیلمی داریم که میخوایم یک کلمه از صدای فردی که تو اون فیلم میگه رو تغییر بدیم و یک کلمه با صدای خودمون بزاریم
ایا امکانش هست یا کسی هست اینکاروواسمون انجام بده صدا تو دو ثانیه گفته میشه