سلام من ی وب سایت دارم که اون رو تغییر دامنه زدم در زمینه دوربینمداربسته هست آدرسشم
a https://www.yotaelectronic.ir/cctv/camera/
رتبه های دامنه قبلی برای سایت جدید نیومده در صورتی که برای دامنه
https://www.darbnab.ir/-zedeserghat.html
تغییر دامنه زدم سه ماه رتبه ها انتقال داده شد