درود دوستان من همه مراحل آموزش رفتم اما همچنان پلاگین موردنظر نصب نشد خطا میده بهم
لطف می کنید نگاه کنید کد درست گذاشتم یا خیر؟

کدی که بهم داده بزارم:
کد PHP:
C:\xampp\php\ext 
دستورات گفته شده خودش:
کد:
1) Download the required loader ixed.7.2ts.win      	 I have read and agree to the Terms & Conditions 
  					2) Install the loader to C:\xampp\php\ext

3) Edit C:\xampp\php\php.ini and add 'extension=ixed.7.2ts.win' directive

4) Restart the web server

Please  note that access to the C:\xampp\php\ext directory (extension_dir) and  the PHP configuration file C:\xampp\php\php.ini may require additional  permissions. Please contact your server company in such a case for  copying the loader file and changing the PHP configuration file for you.
http://up.vbiran.ir/uploads/11671156455845327253_.zip