سلام

همكاران گرامي يك مورد سرور PX61-NVMe لوكيشن فنلاند موجود است .

سرور بدون هيچ سودي اجاره داده مي شود

54 يورو

در صورتي كه پنل داريد سرور بعد از يك ماه انتقال هم داده مي شود

https://xzn.ir
https://client.xzn.ir