با سلام
دامنه های زیر به فروش می رسند

سما سرور

samaserver.ir
قیمت 100.000 تومان

پاسارگاد سرور
pasargadserver.ir
قیمت 100.000 تومان