نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 , از مجموع 7

موضوع: مشکل جدی در ادمین whmcs

 1. #1
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2018
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  5
  تشکر تشکر کرده 
  0
  تشکر تشکر شده 
  3
  تشکر شده در
  3 پست

  17 مشکل جدی در ادمین whmcs

  سلام دوستان من یک whmcs نصب کردم داشت درست کار می کرد سرور رو جا به جا کردم انتقال دادم به یک سرور دیگه
  از اون به بعد ادمین whmcs
  هی ارور میداد من فعال کردم ببینم دقیقا ارور چیه ارور کامل این بود :
  Oops!

  Something went wrong and we couldn't process your request.

  Please go back to the previous page and try again.
  If the problem persists, please contact us
  back to home page

  WHMCS\Exception: Could not determine admin user id in /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Admin.php:0
  Stack trace:
  #0 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Admin/Controller/HomepageController.php(0): WHMCS\Admin->hasPermission('Update WHMCS')
  #1 [internal function]: WHMCS\Admin\Controller\HomepageController->index(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #2 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/CallableHandler.php(26): call_user_func_array(Array, Array)
  #3 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/fast-route/src/FastRoute.php(96): Middlewares\Utils\CallableHandler::execute(Array, Array)
  #4 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/HandleProcessor.php(0): Middlewares\FastRoute->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #5 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\HandleProcessor->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #6 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\HandleProcessor->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #7 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #8 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #9 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/DelegatingMiddlewareTrait.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #10 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Admin\ApplicationSupport\Route\Middleware\As sent->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #11 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #12 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #13 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/DelegatingMiddlewareTrait.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #14 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Security/Middleware/Authorization.php(0): WHMCS\Security\Middleware\Authorization->delegateProcess(Object(WHMCS\Http\Message\Serve rR equest), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #15 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/AbstractProxyMiddleware.php(0): WHMCS\Security\Middleware\Authorization->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #16 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\AbstractProxyMiddleware->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #17 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\AbstractProxyMiddleware->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #18 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #19 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #20 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/DelegatingMiddlewareTrait.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #21 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/AbstractProxyMiddleware.php(0): WHMCS\Admin\ApplicationSupport\Route\Middleware\Au thentication->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #22 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\AbstractProxyMiddleware->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #23 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\AbstractProxyMiddleware->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #24 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #25 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #26 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/DelegatingMiddlewareTrait.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #27 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Admin\ApplicationSupport\Route\Middleware\Di rectoryValidation->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #28 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #29 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #30 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/BackendPsr7Response.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #31 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/BackendPsr7Response.php(0): WHMCS\Route\Middleware\BackendPsr7Response->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #32 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\BackendPsr7Response->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #33 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #34 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #35 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(56): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #36 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/BackendDispatch.php(0): Middlewares\Utils\Dispatcher->dispatch(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) )
  #37 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\BackendDispatch->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #38 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\BackendDispatch->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #39 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #40 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #41 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/RoutePathMatch.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #42 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\RoutePathMatch->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #43 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\RoutePathMatch->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #44 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #45 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #46 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/WhitelistFilter.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #47 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/DelegatingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\WhitelistFilter->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #48 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\WhitelistFilter->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #49 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #50 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #51 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/RoutableClientModuleRequest.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #52 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\RoutableClientModuleRequest->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #53 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\RoutableClientModuleRequest->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #54 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #55 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #56 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/RoutableAdminRequestUri.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #57 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\RoutableAdminRequestUri->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #58 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\RoutableAdminRequestUri->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #59 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #60 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #61 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/RoutableRequestUri.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #62 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\RoutableRequestUri->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #63 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\RoutableRequestUri->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #64 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #65 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #66 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/RoutableRequestQueryUri.php(0): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #67 /home/mahdihost/public_html/vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/Route/Middleware/Strategy/AssumingMiddlewareTrait.php(0): WHMCS\Route\Middleware\RoutableRequestQueryUri->_process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) , Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #68 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(76): WHMCS\Route\Middleware\RoutableRequestQueryUri->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ), Object(Middlewares\Utils\Delegate))
  #69 [internal function]: Middlewares\Utils\Dispatcher->Middlewares\Utils\{closure}(Object(WHMCS\Http\M es sage\ServerRequest))
  #70 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Delegate.php(31): call_user_func(Object(Closure), Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest))
  #71 /home/mahdihost/public_html/vendor/middlewares/utils/src/Dispatcher.php(56): Middlewares\Utils\Delegate->process(Object(WHMCS\Http\Message\ServerRequest ))
  #72 /home/mahdihost/public_html/admin/index.php(0): Middlewares\Utils\Dispatcher->dispatch(Object(WHMCS\Http\Message\ServerReques t) )
  #73 {main}  دوستان تو رو خدا کمک کنید آیا مشکل از ورژن php هست ؟
  دقیقا مشکل چیه ؟
  هر کی کمک کرد درست شد بهش یک سال ریسلر 100 اکانتی نامحدود رایگان میدم

 2. # ADS
   

 3. #2
  عضو انجمن tpark آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  محل سکونت
  تلگرام: @sibhost
  نوشته ها
  231
  تشکر تشکر کرده 
  64
  تشکر تشکر شده 
  194
  تشکر شده در
  152 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  درود بر شما
  نسخه php در مبدا و مقصد یکی هستش؟
  PHP Extention های مورد نیازش فعال هستند؟
  هاست وردپرس NVMe
  سریع و شگفت انگیز!

 4. #3
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2018
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  5
  تشکر تشکر کرده 
  0
  تشکر تشکر شده 
  3
  تشکر شده در
  3 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  نقل قول نوشته اصلی توسط tpark نمایش پست ها
  درود بر شما
  نسخه php در مبدا و مقصد یکی هستش؟
  PHP Extention های مورد نیازش فعال هستند؟
  عزیز خبر ندارم ولی خودم مدیر سرور هستم
  تنظیمات php
  تنظیمات دیفالت cpanel هست
  مهدی هاست | بهترین ارائه دهنده هاست در ارثه ارائه هاست ارزان قیمت و با کیفیت|تضمین پایداری سایت شما

 5. #4
  عضو انجمن tpark آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  محل سکونت
  تلگرام: @sibhost
  نوشته ها
  231
  تشکر تشکر کرده 
  64
  تشکر تشکر شده 
  194
  تشکر شده در
  152 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  خروجی دستور زیر چیه:
  کد:
  php -v
  سعی کنید نسخه php حتما با نسخه قبل و extemntion ها رو مثل قبل فعال/غیر فعال کنید.
  هاست وردپرس NVMe
  سریع و شگفت انگیز!

 6. #5
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2018
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  5
  تشکر تشکر کرده 
  0
  تشکر تشکر شده 
  3
  تشکر شده در
  3 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  نقل قول نوشته اصلی توسط tpark نمایش پست ها
  خروجی دستور زیر چیه:
  کد:
  php -v
  سعی کنید نسخه php حتما با نسخه قبل و extemntion ها رو مثل قبل فعال/غیر فعال کنید.
  یکم واضح تر میگید
  دقیقا چیکار کنم تا درست بشه
  مهدی هاست | بهترین ارائه دهنده هاست در ارثه ارائه هاست ارزان قیمت و با کیفیت|تضمین پایداری سایت شما

 7. #6
  عضو جدید MehdiSele آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Sep 2017
  محل سکونت
  /root
  نوشته ها
  88
  تشکر تشکر کرده 
  21
  تشکر تشکر شده 
  44
  تشکر شده در
  41 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirtafreshi نمایش پست ها
  یکم واضح تر میگید
  دقیقا چیکار کنم تا درست بشه
  وارد Terminal بشید و این دستور رو وارد کنید php -v

 8. #7
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Nov 2018
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  5
  تشکر تشکر کرده 
  0
  تشکر تشکر شده 
  3
  تشکر شده در
  3 پست

  پیش فرض پاسخ : مشکل جدی در ادمین whmcs

  نقل قول نوشته اصلی توسط MehdiSele نمایش پست ها
  وارد Terminal بشید و این دستور رو وارد کنید php -v
  زدم این رو آورد :
  PHP 7.2.20 (cli) (built: Jul 23 2019 1807) ( NTS )
  Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
  Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24. com (unconfigured) v10.3.2, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.
  الان چیکار کنم ؟

  - - - Updated - - -

  نقل قول نوشته اصلی توسط MehdiSele نمایش پست ها
  وارد Terminal بشید و این دستور رو وارد کنید php -v
  آقا درست شد
  دمت گرم
  پنل رو می خوای ؟
  اگر می خوای از کجا مشخصات پنل رو بهت بدم ؟(ریسلر نامحدود 100 اکانتی)
  مهدی هاست | بهترین ارائه دهنده هاست در ارثه ارائه هاست ارزان قیمت و با کیفیت|تضمین پایداری سایت شما

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. درخواست ماژول پیامک whmcs و ماژول شمسی ساز Whmcs
  توسط taj3da در انجمن درخواست انواع ماژول،پلاگین،قالب،امکانات سفارشی
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: November 24th, 2018, 23:12
 2. مشکل کندی بسیار روی پنل whmcs و احتیاج به دوستان متخصص whmcs برای حل مشک
  توسط meysam_sat در انجمن درخواست خدمات کانفیگ سرور و وب سایت
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: November 9th, 2017, 02:48
 3. ماژول WHMCS Two Factor Google Authenticator رایگان و تست شده برروی whmcs ۶ و بالاتر
  توسط am_mamdooh در انجمن ماژول ، قالب و افزونه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: September 8th, 2016, 10:21
 4. افزونه انتقال از WHMCS به WHMCS و Blesta و ClientExec و HostBill
  توسط amir1000000_1 در انجمن ماژول ، قالب و افزونه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: August 24th, 2016, 22:25
 5. پاسخ ها: 8
  آخرين نوشته: February 2nd, 2014, 13:42

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •