سلام . اسم تاپیک مبهمه ولی به یک سایت فریلسنر خارجی نیازمندم که اهراز هویتش سخت نباشه (پاسپورت) و با کاربران ایرانی مشکلی نداشته باشه(تحریم)
ترجیحا هم واریزی wm یا pm یا btc داشته باشه . اگر دوستان کسی آشنایی داره لطفا معرفی کنه
تشکر