سلام.
برای مدت محدودی تعدادی هاست اشتراکی با قیمت کم بصورت ماهیانه و سالیانه فروخته میشود

قابل توجه است که تمام پلن ها دارای مشخصات زیر میباشند »»

پهنای باند نامحدود
ادان دومین نامحدود
پارک دومین نامحدود
زیر دامنه نامحدود
و دیگر اکانت ها (ایمیل - اف تی پی و...) هم نامحدود می باشد.50 مگابایت »» ماهیانه 500 تومان و سالیانه 4000 تومان!!
100 مگابایت »» ماهیانه 600 تومان و سالیانه 6000 تومان!!
200 مگابایت »» ماهیانه 750 تومان و سالیانه 7000 تومان!!
500 مگابایت »» ماهیانه 950 تومان و سالیانه 9000 تومان!!
1 گیگابایت »» ماهیانه 1600 تومان و سالیانه 15000 تومان!!
2 گیگابایت »» ماهیانه 2600 تومان و سالیانه 25000 تومان!!
5 گیگابایت »» ماهیانه 5000 تومان و سالیانه 50000 تومان!!

دیگه این قیمتو هیچ کجا پیدا نمیکنید
پس عجله کنید...ًًًWWW.MEHRSERVER.NET