دیتاسنتر هایی که کاربران ایرانی رو میپذیرند اما کار کردن با آنها خطر تحریم رو داره اینجا بنویسید.