نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: نصب Apache

 1. #1
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Apr 2009
  نوشته ها
  2
  تشکر تشکر کرده 
  8
  تشکر تشکر شده 
  6
  تشکر شده در
  6 پست

  Post نصب Apache

  سلام.
  من بر روی سیستم خودم Red Hat نصب کردم.
  چطوری می تونم روش Apache نصب کنم تا فایل های PHP رو اجرا کنم ؟

  با تشکر.

 2. # ADS
   

 3. #2
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : نصب Apache

  yum install httpd
  رو توی terminal بزنید
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 4. #3
  عضو انجمن Nikihost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  محل سکونت
  Y@ZD/...
  نوشته ها
  516
  تشکر تشکر کرده 
  261
  تشکر تشکر شده 
  536
  تشکر شده در
  391 پست

  پیش فرض پاسخ : نصب Apache

  فکر کنم این لینک هم مفید مواقع شود


 5. #4
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : نصب Apache

  Installing Apache on RedHat Linux

  Running a web server proves a common way in which people expose themselves to an "alternative" operating system known as Linux. We call the web server most commonly used on the web today Apache. It is based on work done at NCSA on the httpd web server. According to a netcraft survey, the Apache web server dominates the market with more than 60% saturation. We hope this workshop enables you to install the Apache web server on a RedHat Linux computer in a fairly secure way. The workshop assumes you have RedHat Linux installed and working on a computer directly attached to a network (LAN). It also assumes you have a basic understanding of working with Linux.

  Table of Contents  Installing the Web Server

  The default web server configurations suit the needs of most people. Therefore, you do not need to know how to compile Apache unless you want to do some rather unusual things. Several different Apache compilations exist, so make sure you need something "special" before you go out of your way to compile your own version. Perform the following steps to install the Apache web server.
  1. Login to your account or open a command prompt window.
  2. `Su` to the root account.
  3. Enter `rpm -v --install ftp://rpmfind.net/linux/rawhide/1.0/i386/RedHat/ RPMS/apache-1.3.12-2.i386.rpm` to install the basic Apache web server.

  If no errors happened, then you should now have a new web server installed on your Linux computer! Before starting the web server, you should learn about the configuration file.
  Configuring Apache to Run

  Before editing the configuration file, you should learn about the configuration file components. Historically, web servers used used several different files (httpd.conf, srm.conf, access.conf) to configure Apache. However, the Apache group now uses only one file (httpd.conf). Understanding the Configuration File Layout

  The configuration file is a plain text file that consists of comments and words called "directives" with values you specify. Comments begin with the pound "#" symbol. Apache ignores anything after the "#" symbol. Directives take one or more values (arguments) and can be a single line or consume multiple lines. Single line directives consist of just the directive keyword followed by one or more words (arguments) that may or may not be predefined. Whether or not the arguments are predefined depends on the directive. The Apache server ignores any whitespace (spaces, tabs, etc.) after the initial whitespace separating directives and corresponding arguments. For example:
  ServerName localhost
  You may find multiple-line directives very similar to HTML tags. The beginning of a multi-line directive starts with an opening angle bracket, the directive name, and a closing angled bracket. Any number of directive-specific sub-directives may follow the opening directive. Like single line directives, the Apache server ignores any whitespace (spaces, tabs, etc.) after the initial whitespace separating directives and corresponding arguments. You close the multiple-line directive with a opening angle bracket, a forward slash, the directive name, and a closing angled bracket. For example:
  <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  </Directory>
  Editing the Configuration File

  Start a text editor of your choice and edit the "/etc/httpd/conf/httpd.conf" file. As you may notice in the comments at the top of the file, it consists of three main sections:
  1. Global: Things which relate to the entire Apache environment (main and virtual servers).
  2. Main server: Things which relate to the default server (the actual Internet name of this computer).
  3. Virtual server: Things which affect virtual hosts. With Apache, you can set up one web server to respond to multiple site queries. For example, you could create a primary departmental web server available to the public known as "www.dept.unt.edu" and another web server that was for internal use only (forms, data collection, business processes, etc.) named "www.internaldept.unt.edu." Both servers would run on the same computer with very little resource overhead (file server and/or human maintenance of the file server).

  The sections are laid out in this order primarily for readability, but it is a good idea to keep them in this order so people who come behind you can easily maintain the system. By default, each directive is commented well so you can usually read the comment to figure out the intended purpose. The table below lists the directives in the sequence they appear in the configuration file. Make only the changes listed in the "Workshop" column and read the information covered in the "Production" column. Directive Workshop Production (with Explanation) ServerType standalone No change Traditionally, Unix servers used a program called "inetd" that "listened" for client requests (Telnet, mail, FTP, web, etc.). This program saved system memory resources because it only loaded the corresponding server program as it was needed (at a small load-time penalty). However, thanks to the reduced cost of primary memory (RAM), we rarely implement inetd anymore. Also, web servers tend to see quite a bit of traffic so since it will be frequently loaded anyway, we might as well leave it running. ServerRoot "/etc/httpd" No change The directory structure is already in place to support the error and log files and you probably should not change this unless your log files outgrow the root (/) partition. Note that although the directory specifies "/etc/httpd," the "/etc/httpd" directory actually points to "/var/log/httpd." You can verify this by performing an `ls -l /etc/httpd` to see where things actually end up. LockFile /var/lock/httpd.lock No change See file's comments. PidFile /var/run/httpd.pid No change Each program that runs on a computer is assigned a number known as the "process identifier" (aka PID, hence the "pid" filename extension). As the server's manager, you may find this number handy to know to manage the server (to `kill` it, for example). By leaving it the PidFile in the default location, you can use more automated routines to manage the server (eg, `apachectl`). ScoreBoardFile /var/run/httpd.scoreboard
  Timeout 300 No change See file's comments. KeepAlive On
  MaxKeepAliveRequests 100
  KeepAliveTimeout 15
  No change Before NCSA introduced the "KeepAlive" directive, every request to the server had to be set up uniquely. As you can imagine, there is significant overhead in that process (allocating handles, authorizing/authenticating, etc.). The "KeepAlive" directive enables browsers to use one connection to do their actions. This saves time for the server and the client. MinSpareServers 5
  MaxSpareServers 20
  StartServers 8
  MaxClients 150
  MaxRequestsPerChild 100
  No change If you ever bring up a web server in production you need to seriously consider the hardware resources available on your web server. You should consider:
  • Network connectivity. You should find the bottleneck. Will the bottleneck be the network, or the responses to the network requests?
  • Processing done per request. Any server-side processing requires more CPU power. Server-side processing includes CGI scripts, PHP, ModPerl, Database interaction, etc.
  • Memory required for each web server. You can see how much memory each web server process requires using a command similar to `ps aux |egrep 'httpd|RSS'` or `gtop`. You should not allow the Min/Max/StartServers options to exceed the memory you have in your computer.

  LoadModule
  AddModule
  No change Modules embrace and extend the functionality of the Apache core. Many modules come with Apache to provide basic expected web services. However, because Apache is an open source product, many third parties create modules for use with Apache. This includes scripting languages like Perl, PHP, and others. It also includes database interface modules. You can [un]comment modules in this section. It is recommended that you just comment out the modules you don't want because later it will be easier for you to add them back in as necessity dictates. If you do change a "LoadModule", however, be sure you change the corresponding "AddModule." Season to taste here. You can find a good description of the default set of modules at the Apache web site. NB: the config, agent, and referrer logs are actually documented as mod_log_config/agent/referred.
  For production, you should consider commenting out the following modules:

  • status_module: For security reasons, nobody should know the status of the server except you because they could take advantage of any information they learn.
  • info_module: This could result in security problems because hackers can use some of this information to attempt various server exploits.
  • includes_module: Normally, you would comment out this module. However, keep this module enabled for this workshop. This module enables the server to parse documents for certain command sequences. This could be a security problem We'll cover this in more detail later.
  • cgi_module: Normally you would comment out this module unless you needed to run CGI scripts. Leave it available for this workshop. CGI stands for "Common Gateway Interface." It enables a web browser to run a program on the web server computer, typically to produce output of some sort. Because of this intrusion onto the web server, this is inherently insecure unless you are sure the CGI programs are written securely.

  Port 80 No change This is the default web server port location. Change this if you want to prevent casual surfers from accessing your web site, or you want to add another, totally separate server to your web site. For example, if you change this to 8080, then you would specify the URL as http://www.somedept.unt.edu:8080/. User nobody Group nobody No change By default, Unix systems create the "nobody" user and "group" accounts. Since people access the web server remotely, if someone was able to hack into the server, this means their hacking success only brings them the privileges of the "nobody" account. The "nobody" account/group does not get many privileges--and you should avoid given it any! ServerAdmin root@localhost Use your email address Change this to a valid email address. If you set up mail services on the Linux computer, then you should set up appropriate email aliases in &quotes;/etc/aliases&quotes; (and run `newaliases`) to forward email to a regular user account. In either case, replace "root@localhost" with a valid email address. Aliases (on this or another computer) prove useful because people only need to remember one email address (and not who is managing the system). Good choices include one or all of the following: www, webmaster, operator, sysadm, and abuse. #ServerName localhost Change to your hostname Uncomment this line and replace "localhost" with the name of this web server. DocumentRoot "/home/httpd/html" No change If you want to replace "/home/httpd/html," replace it with a directory accessible to the "nobody" account. For example, you could follow these steps:
  1. Enter `mkdir /etc/httpd/html`.
  2. Enter `chmod 755 /etc/httpd/html`.
  3. Enter `chown <loginName>.<loginName> /etc/httpd/html` where <loginName> is the login id of a user on this system. This grants that person/group rights to edit files in the /etc/httpd/html directory. Again, this is a security advantage because since the files will be owned by a person, if someone hacks into the web server, their login ID will be "nobody," so they won't be able to alter the displayed files (a not uncommon problem)

  <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  </Directory>
  No change See the directory directive documentation for extensive commentary on this directive. Note the "/" argument following the beginning "Directory" term. That means this directive applies to the root directory (not the document root directory) of the entire server. Apache can service any directory on the computer, so this is a general overall restriction. I recommend that you change the "Options" sub-directive to read "Options None." Reasons follow:

  • ExecCGI: For security reasons, do not allow people to run programs on your computer.
  • FollowSymLinks: For security reasons, do not allow people to select a directory name alias and follow it to another location. If the only access a hacker gets is to your file system under the web server, they could create a symbolic link (a Unix directory alias) to another (perhaps more privileged) area on your file system.
  • Includes: Prevent a hacker, assuming they have partially broken into your system, from executing arbitrary lines of code through the web server. Even though, on a production system, you likely disable this type of access, if it was every turned on you would want to limit its access to specific directories (not system wide).
  • Indexes: This is usually more harmless. Indexes enables the web server to display a directory listing for those directories not containing an index file.

  <Directory "/home/httpd/html">
  Options Indexes Includes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory> No change Note this "Directory" directive affects only the "/home/httpd/html" directory (assuming you configured "/home/httpd/html" as your DocumentRoot earlier in the configuration file). On a production server, to be absolutely safe, I recommend replacing the default options with "None" as in the previous directive. This directive includes some new sub-directives. The "Order" sub-directive specifies the way in which we allow clients to connect. In this case, by default, we allow people and then check if they should be denied. This is fine for most public access web servers, but there are other approaches.
  UserDir public_html No change This enables users with login IDs on the system to have their own web directory space. If my login name is zaphod, the a request to http://www.somedept.unt.edu/~zaphod/public_html would correspond to my ~/public_html directory. If you choose to allow users to have these kinds of directories, you should ensure they are locked down as specified in the comments in the default httpd.conf file. DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi No change This directive specifies the filenames the web server send to the client by default when the client request refers to a server directory. The web server searches for names starting from the left and going to the right. This means that, to improve efficiency, you should enter the most frequently-used name left-most in the listing. AccessFileName .htaccess No change Access files can appear in any directory and affect all subdirectories. They follow the same conventions as the DirectoryIndex filenames. <Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  </Files>
  No change See the important comments in httpd.conf file. UseCanonicalName On No change See file's comments. TypesConfig /etc/mime.types No change By default, when a client asks the server for a document, it sends plain text. The "mime.types" file sets up associations based on filename extensions. For example, the last line in the "/etc/mime.types" file includes a mime type to specify text/html for files with the extension "html" or "htm." If you add support for some other program or browser plug-in, you would want to ensure the "mime.types" document contained a corresponding entry. The mime-type tells the web browser the type of information and the web browser then determines a corresponding application. DefaultType text/plain No change See file's comments. <IfModule mod_mime_magic.c>
  MIMEMagicFile share/magic
  </IfModule>
  No change The "IfModule" directive determines whether or not a given module (extension to the basic Apache server) is loaded. Then, if the module is loaded, any additional sub-directives can be loaded. If the module isn't loaded, then the Apache server won't generate errors (otherwise due to the strange sub-directives). HostnameLookups Off No change One side-effect of leaving these off is that your logs will not display the canonical name of the IP address. Many log programs, however, will look up the names for you when you run them. ErrorLog /var/log/httpd/error_log
  LogLevel warn
  LogFormat
  CustomLog
  No change See file's comments. ServerSignature On No change See file's comments. Alias /icons/ "/home/httpd/icons/"
  <Directory "/home/httpd/icons">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory> No change Aliases are handy for when directories get renamed or moved or are deep in a directory tree. In this case, the icons alias sets up a directory for use by the autoindex sub-directive to provide icons to the client. ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/cgi-bin/"
  <Directory "/home/httpd/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory> No change You can place CGI programs in the directory specified by the second argument. Read the comments for the remaining directives to understand how they work--they should be straightforward now that you have a taste for how things work. The only peculiar one remaining is the <Location> directive. The <Location> directive is similar to the <Directory> directive except that it functions entirely outside the filesystem. In other words, it functions purely through the URL specified by the client. This is useful when you have some modules (such as the status module) that specify a "virtual" directory and corresponding URL. For example, in my opinion, the "status" provides information you do not want to share with anybody. You could use the <Location> directive to limit the access to the status module's URL. In fact, the configuration file has an example of just how to do that.

  Running the Web Server

  Normally, the web server starts when your computer boots. We can shortcut that process, however, by entering `/etc/rc.d/init.d/httpd start`. You should see something similar to the following:
  /etc/rc.d/init.d/httpd start
  Starting httpd: [ OK ]
  If you do not see any errors, try accessing the web site. You should get default test page. Try replacing the "/home/httpd/html" file with your own and then access the web site again. You should get your web page. To stop the web server, you can enter `/etc/rc.d/init.d/httpd stop` and you should see something similar to the following:
  /etc/rc.d/init.d/httpd stop
  Shutting down http: [ OK ]
  A summary of the commands to manager the web server follow: Command Explanation start Starts the web server if it isn't started. stop Stops the web server if it is running. If it isn't running, it will say "FAILED" after it finishes running. restart Restarts the web server it is running or starts it if it isn't running. reload Causes the web server to reload its configuration file. NB: I've had mixed results with this actually working, so now I always stop/start (or restart) the web server to ensure the changes are in effect. status Displays the process IDs of the running web servers. Monitoring the Web Server

  Besides using the status screen and the `top` and `gtop` commands, you can monitor your web server by reviewing the error and log files. Examining Error Files

  The log files contain any sort of error or major event that might happen on the web server. By default, the error log is located under "/var/log/httpd/error_log." Each line contains the date, time, type (configurable in the configuration file), and message. You can view the log by entering `less /var/log/httpd/error_log`. As you may notice, each time you stop/start the server, it gets logged to this file (as a notice). Try generating some errors on the web server by accessing web pages that don't exist. Now view the log again. Why are those considered errors?
  It is important to understand that if a page has been moved without an appropriate redirector put in place, then this is where you would expect to find the error listed. So even though you may have intentionally moved the page, it is still considered an error if someone fails to find it.
  If you want to do some testing and would like a real-time display of the log file, you can enter `tail -f /var/log/httpd/error_log`. The `tail` command, by default, displays the last lines of a file. By specifying "-f," the `tail` command continuously refreshes the end of file displayed. Start the command now and cause some errors to see this in action.
  Examining Access Log Files

  The access log files contain each client request (successful or not). You can work with the access log files in the same manner in which you access the error log files. By default, the access log file is named "/var/log/httpd/access_log." Each line contains the client's IP address, date, time, request (GET, PUT, etc.), and result code for each client request. You may notice the result code "404" stands out. That came from the error(s) you generated trying to load a page that did not exist. Since the log files growth with the web site's use. It is not very useful to pour throw the log file in this manual process. It is usually better to use a log file summarizer, like webalizer (which happens to be free). Webalizer requires a PNG library for producing graphics. To install the PNG library, enter the `rpm -v --install ftp://rpmfind.net/linux/contrib/libc6/i386/gd-1.8.2-1.i386.rpm` command. Now you can install the webalizer program.
  To install the webalizer programs, enter the `rpm -v --install ftp://rpmfind.net/linux/contrib/libc6/i386/webalizer-2.00.12-2.i386.rpm` command. You now have everything you need to run webalizer.
  As you may remember from the section regarding the configuration file, we do not, by default, resolve client IP addresses. This saves time for the client and server. Typically, web utilization programs are run when system utilization is low. The Webalizer program has two primary components. On component, webazolver, builds a DNS cache of all the IP address in the access_log file. The other component, webalizer, works with both the access_log and DNS cache to create the access log summary. When Linux installed the software, it set it up to run automatically, on a regular basis, by updating the "/etc/crontab" file. You can edit/change this file to suit needs.
  Edit the "/etc/webalizer.conf" file and make the following changes:

  • Uncomment and point LogFile to: /var/log/httpd/access_log
  • Uncomment and point OutputDir to: /home/httpd/html/webalizer
  • Uncomment the DNSCache line.
  • Uncomment the DNSChildren line and change 0 to 5.
  • Change any other values as you prefer.

  To create the webalizer directory, enter `mkdir /home/httpd/html/webalizer`. Now enter the command `webalizer`, and you should see something similar to the following: webalizer
  Webalizer V2.00-12 (Linux 2.2.14-5.0) English
  Using logfile /var/log/httpd/access_log (clf)
  DNS Lookup (5): 1 addresses in 0.22 seconds
  Using DNS cache file dns_cache.db
  Creating output in /home/httpd/html/webalizer
  Hostname for reports is 'jiggy.cas.unt.edu'
  History file not found...
  Generating report for June 2000
  Generating summary report
  Saving history information...
  35 records in 1.15 seconds, 30/sec
  If your output is similar to the above, you should be able to go to your web site to see the results. They should not appear as anything fantastic since you only have had the web server on-line for a few hours. Running Scripts (Programs)

  One of the great advantages of the World Wide Web remains the ability to purvey information to a large number of people. As people gain sophistication with the web, they also realize the value in providing current information. This typically relies on tying the web interface into other computers systems and allowing the web side to update those computer systems. However, therein lies the danger as well. It turns out that clients accessing a web server tend to do come from various geographic sites. This causes a problem wherein it can cause the system administrator a great deal of trouble tracking down hackers and crackers. For this reason, it is best not to use any sort of scripting and when you must, lock the scripts down very tightly. It turns out that poor programming has proven to be such a nuisance that the W3C group has published several clear, concise, and well-written documents on the subject of CGI script security.
  Running CGI Scripts

  First, let's try a simple script. Edit the "/home/httpd/cgi-bin/printenv" file to appear like the following: #!/bin/sh

  echo "Content-type: text/plain"
  echo ""
  echo "This is the printenv script"
  echo ""
  NOW=`/bin/date`
  echo "This script last ran on $NOW"
  echo ""
  echo "The environment:"
  /usr/bin/printenv | /bin/sort
  After you save the file, make sure it is executable by "everyone." Because the web server runs as user "nobody," we need to enable the user "nobody" to run this script. You can make it writable by you, but executable by everyone else by entering the `chmod 755 printenv` command. Now test the CGI script by going to the URL similar to "http://www.somdept.unt.edu/cgi-bin/printenv." If you get an error, review the server's error log to find a clue to the problem's cause.
  You can actually write a program in any language to achieve similar results. For example, you could write a Perl script similar to the following:
  #!/usr/bin/perl

  $now=localtime();

  print <<EOD;
  Content-type: text/plain

  This is the printenv script written in Perl
  This script last ran on $now
  The environment:
  EOD

  foreach $key (sort keys %ENV) {
  print "$key=$ENV{$key}\n";
  }
  Notice the "Content-type:" line followed by the blank line? It specifies a MIME type. On static text files, the web server sets this for you automatically according to the http protocol specification. However, by default, CGI scripts have no MIME types. Therefore, you must define one. If, for example, you want to send HTML to the client, then you should specify the "text/html" MIME type. Some of the most common mistakes made in CGI programming include:

  • Failure to specify a limit on the amount of allowed input text enables the client to overflow the amount of space allocated to the variable. The client can then push commands onto the program's stack.
  • Failure to extract only the data type (integer, character, etc.) from input data allowing shell meta-characters access to the shell. For example, if you want somebody's age, strip away anything that is not a number. If you want an email address, verify it is of correct form.
  • Failure to prevent input data from accessing the system through system(), exec(), or popen() command.
  • Failure to use explicit paths to external commands. A hacker could alter the PATH environment variable to call a trojan version of the external command to find out more system information.

  For example in our test cases above, perhaps printing the environment would be unwise--handing out too much information? Perhaps putting the extension "pl" at the end of the Perl version of printenv makes it obvious to a hacker the types of exploits they should explore? On the other hand, you could thwart a hacker by using the "pl" extension on non-Perl programs because the hacker would (possibly) try the wrong exploits. Wouldn't it be nice if you could add just a little more functionality to your web pages without have to weather the penalty of load/execution time every time a client makes a CGI request? That is were server side scripting languages step in and Apache has a very simple one called "SSI" or, Server Side Include scripts.
  Running Server Side Include Scripts

  If you configured the server as this document discusses (and is practically the default method), then you have Server Side Include scripting available. Server Side Include scripting means that files with the defined extension (in this case, "shtml") are actually parsed by the Apache web server. The server will read every tag in the file until it finds a HTML comment tag immediately (no spaces) followed by the "#" symbol and a valid command. The server then replaces the command with the output from the command. For example, a command could could simply echo some text or an environment variable. The penalty, of course, is some speed. However, the SSI scripting language is simple enough that it should not impact performance too greatly. The real problem is that, by default, the exec() function is allowed.
  The exec() function enables you to execute programs on the server and feed the output to the client's web browser. This also gives hackers one more tool to try. I they find writable space on your filesystem, they can create a small SSI script to further their hacking into your computer. However, SSI scripts are useful for providing that extra local touch and also can make managing pages easier.
  For example, if all your pages in a series of files need the same header and footer, then SSI can help you there by enabling you to "include" and external file. For this, you can safely turn off the exec() functionality. Add the following to the file "/home/httpd/html/header.html:"
  <!-- Header document begins -->
  <HTML><HEAD>
  <TITLE>SSI Test</TITLE>
  </HEAD><BODY>
  <!-- Header document ends -->
  Add the following to the file "/home/httpd/html/footer.shtml" (note shtml extension): <!-- Footer document begins -->
  <HR>
  Authored by thewiz@oz.org.<BR>
  Current time is <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->.<BR>
  </BODY></HTML>
  <!-- Footer document ends -->
  Add the following to the file "headcase1.shtml" (note shtml extension): <!--#include file="header.html" -->

  This is the file <!--#echo var="DOCUMENT_NAME" -->.<BR>
  It was last updated on <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.<BR>
  Want to see <A HREF="headcase2.shtml">headcase2</A>?<BR>

  <!--#include file="footer.shtml" -->
  And, finally, add the following to the file "headcase2.shtml" (note shtml extension): <!--#include file="header.html" -->

  This is the file <!--#echo var="DOCUMENT_NAME" -->.<BR>
  It was last updated on <!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->.<BR>
  Want to see <A HREF="headcase1.shtml">headcase1</A>?<BR>

  <!--#include file="footer.shtml" -->
  Now load the "headcase1.shtml" page to see the results. Notice that when you view source you don't see everything you entered because the server replaced the SSI command with the desired output. If you find this valuable, you should visit the BigNoseBird web site for complete details including tutorials. We cover SSI conceptually here to prepare you for future scripting workshops.
  One way that you can limit damage relating to the use of scripts is to limit the people who can access them, or require some sort of authorization for accessing them. That is the purpose of the access control directives, which we cover next.
  Limiting Access

  Frequently we want to set up a web site or parts of a web site for restricted access by a select few people. The Apache web server is quite capable of limiting access through any number of methods including IP addresses and passwords. You can apply Apache access control using directories and/or locations. The "backend" to the password method can consist of almost any type of service, including a password file, Unix account password file, database, LDAP, etc. Please note that no authentication method is 100% secure. Hackers can "spoof " IP addresses and sniff clear text passwords. The method you choose should depends on your environment. Once you implement a protected website, you should periodically peruse the error log file for failed logins. In our environment, I periodically process the log files and send error reports to web site maintainers for them to monitor.
  Limiting Access Using IP Addresses

  If you want to limit access to a specific or range of IP addresses, then this method is for you. Modify the "/etc/httpd/conf/httpd.conf" file to include the following: <Directory /home/httpd/html/iprestricted>
  order deny,allow
  Deny from all
  Allow from yourPC.yourDomain.edu .yourDomain.edu
  </Directory>
  Replace "yourPC.yourDomain.edu" with your PC's domain name. Replace ".yourDomain.edu" with your department's domain name. Notice you can separate IP addresses with spaces. Even though we have DNS lookups turned off, the server will resolve the above names to ensure the client's validity. You can also have multiple Allow lines to make reading easier. Now you are ready to test your work. Make the "/home/httpd/html/iprestricted" directory and restart the web server. Only your host and the hosts in your domain can access the iprestricted directory (and subdirectories, if any). If you try it from another computer not in matching those entries, you should receive a "403 Forbidden" error. You should always test the security to ensure it does what you expect.
  Limiting Access Using Htpasswd

  Apache comes with a simple plain text flat file authentication mechanism. This enables you to, essentially, create an account and password for each person on your system. Depending on the environment and destination data, you could also create just one account that a group of people could use. Modify the "/etc/httpd/conf/httpd.conf" file to include the following: <Directory /home/httpd/html/pwrestricted>
  AuthUserFile /etc/httpd/conf/passwords
  AuthGroupFile /dev/null
  AuthName "Enter your login name"
  AuthType Basic
  require valid-user
  </Directory>
  Make the "/home/httpd/html/pwrestricted" directory and then create the password file. To create the password file, do the following: htpasswd -c /etc/httpd/conf/passwords myuserid
  New password:
  Re-type new password:
  Adding password for user myuserid
  You no longer need to use the "-c" switch after you create the initial password file. Now, restart the web server and test your work. Try replacing valid-user with the user name you specified. Try enabling several different users to the directory. Words of caution: Do not store the password file in any location accessible by the web server. Otherwise, someone could download the password file and learn valid login names to try. You should use different login names and directories than you see here since we plan to publish this document on the web (where everyone could learn your layout).

  Learning More about Apache

  We hope this gives you a leg up toward your goal of setting up a web server for use with Linux. Some interesting and popular topics you may want to investigate include:
  • Setting up virtual hosts to enable one web server to act as many.
  • Configuring a SSL server for secure communications.
  • Using ModPerl to avoid CGI overhead when scripting in Perl.
  • Using PHP to avoid CGI overhead.

  Last Updated on Fri Jun 09 11:02:04 CDT 2000 by Tim Christian (tim@unt.edu)
  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. مشکل با نصب apache
  توسط vahid78 در انجمن ردهت,فدورا,سنت-او-اس Redhat,Fedora,CentOS
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: September 22nd, 2013, 21:17
 2. رشد مصرف حافظه apache
  توسط tolstoy در انجمن سوالات و مشکلات
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: January 21st, 2013, 16:11
 3. مشکل apache
  توسط msesxi در انجمن سی پنل CPanel
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: December 2nd, 2012, 17:44
 4. مشکل در تنظیمات apache
  توسط LinuxHD در انجمن سی پنل CPanel
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: December 20th, 2011, 10:41
 5. مشکل در apache و لود بالا
  توسط phpniki در انجمن ردهت,فدورا,سنت-او-اس Redhat,Fedora,CentOS
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: November 5th, 2011, 17:44

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •