یک شرکت فعال در زمينه طراحی سایت، در نظر دارد نسبت به همکاري با سئو کار به شکل دورکاري و فري لنسري اقدام کند. سئو کار ها و فري لنسرهايي که تمايل به همکاري دارند ميتوانند درخواست خود را به همراه شماره تماس به ايميل farajob95@gmail.com ارسال کنند.