سلام برای انجام یک پروژه به یک برنامه نویس مسلط به هک و امنیت نیاز داریم با تلگرام زیر در ارتباط باشید
https://telegram.me/drager1