ریدایرکت کردن تمام درخواست های DNS به یک IP

در صورتی که میخواهید تمام درخواست هایی که به DNS سرور شما ارجاع میشود، صفحه پیش فرض سرور را نمایش دهد، بدون انکه این آدرس دارای هاست یا رکورد DNS مستقل باشد، باید بصورت زیر عمل کنید.با این کار میتوانید DNS تمام دامنه های مورد نظر را بروی سرور خود تنظیم نمایید و صفحه default وب سرور را مشاهده کنید.برای این کار باید تمام درخواست های DNS وارد شده به سرور به IP سرور redirect شود.در سیستم عامل Centos بصورت ابتدا باید یک مسیر zone جدید بصورت زیر اضافه کنید. احتمالا مسیر فایل به شکل زیر است:
1
nano /etc/namd.conf


zone جدید با نام db.catchall:
1
zone "." { type master; file "/var/named/db.catchall"; };


اکنون کافی است فایل این zone را با اطلاعات زیر ایجاد کنید.
1
nano /var/named/db.catchall


محتویات فایل بصورت زیر خواهد بود.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
$TTL 604800
@ IN SOA . root.localhost. (
۱ ; Serial
۶۰۴۸۰۰ ; Refresh
۸۶۴۰۰ ; Retry
۲۴۱۹۲۰۰ ; Expire
۶۰۴۸۰۰ ) ; Negative Cache TTL

IN NS .
. IN A Your portal IP
*. IN A Your portal IP


به جایYour portal IP باید IP سرور خود را قرار دهید.توجه کنید این اموزش برای Centos می باشد در سایر سیستم عامل ها ممکن است مسیرها اندکی متفاوت باشد.