امروزه از سرویس ابر جهت دریافت خدمات آنلاین Backup و Recovery استفاده می شود که این نوع سرویس ابر(BaaS) Backup as a Service نامیده می شود. این امر سهولت، اطمینان و اقتصادی بودن دریافت و نگهداری اطلاعات و داده های حیاتی سازمان را شامل می شود.شما اطلاعات و داده های حیاتی خود را دربخش IT سازمان و یا شرکت به صورت متمرکز و سنتی(on-premise) خواهید داشت علاوه بر این اطلاعات و داده ها را با خدمات BaaS در بیرون از سازمان و با امنیت کامل در یک ابر خصوصی(Private Cloud) یا ابر ترکیبی (Hybrid Cloud) مدیریت و ذخیره خواهید کرد.
 خدمات BaaS
o نگرانی مدیریت داده ها و انتقال آن به یک منبع ذخیره سازی را مرتفع خواهد کرد و مدیران نگهداری و ذخیره اطلاعات و داده ها می توانند از خدمات حفظ، نگهداری و مدیریت بیرون سازمان با ضرایب اطمینان بسیار بالا بهرمند گردند.
o زمانی مورد نیاز است که سازمان ها فضای Backup بیشتری نیاز دارند و خرید و یا نگهداری این فضا به صورت سخت افزاری بسیار پر هزینه می باشد و یا سازمان منابع کافی سنتی ( on-premise) ندارد.
o باعث می گردد که داده های مورد نیاز در دسترس سازمان بوده و در صورت بروز وقایع یا خرابی به راحتی از منبع بیرونی قابل بازگشت است.
مزایای سرویس BaaS را می توان بصورت خلاصه تحت عناوین زیر مطرح نمود:
1. جلوگیری از نگهداری اطلاعات و داده های تکراری و ذخیره مجدد آنها.
2. File sharing.
3. محافظت مستمر از اطلاعات و داده ها ی حیاتی خارج از محیط سازمان.
4. کاهش استفاده از منابع سازمانی و درونی.
5. Backup های تضمینی.
6. اقتصادی بودن نگهداری داده ها در خارج از سازمان همراه با ضریب اطمینان در مقایسه با نگهداری آنها در درون سازمان.