مشهدهاست نماینده رسمی فروش virtualizor :
http://www.virtualizor.com/NOC_Partners


هزیننه لایسنس یا توجه به میزان لایسنسی که می خواهد ایجاد کنید متفاوت است :
2 سرور : 10,000 تومان
به ازای هر سرور بیشتر : 5000 تومان به هزینه لایسنس اضافه میشود :
از 9 سرور مجازی به بالا میشه : 45000 تومان
جهت ثبت سفارش :
https://support.mashhadhost.com/cart.php?a=add&pid=556