ریدایرکت ( redirect ) یا تغییر مسیر به انتقال یک url یا دامنه به آدرس یک صفحه یا سایت دیگر گفته می شود. تغییر مسیر از یکی مباحث اصلی سئو داخلی است. ریدایرکت به 3 نوع موجود است که ما در این مقاله 2 نوع اصلی آنرا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.انواع ریدایرکت

  • ریدایرکت 301 یا تغییر مسیر دائم
  • ریدایرکت 302 یا تغییر مسیر موقت
  • تغییر مسیر زمان بندی شده – بیشتر برای سایت های دانلود و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

ریدایرکت 301 چیست


تغییر مسیر 301 ( دائمی ) نوعی از انتقال url است که تمامی اعتبار و داشته های صفحه مورد انتقال به صفحه جدید منتقل می شود. این مورد در سئو برای حفظ رتبه صفحه قدیمی و انتقال آن به صفحه جدید توصیه می شود. البته توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که برای حفظ داشته های url قدیمی url جدید باید محتوا و ساختار صفحه قدیمی را داشته باشد. یعنی اگر انتقال به یک صفحه غیر مرتبط باشد انتظار حفظ رتبه و اعتبار قبلی را نداشته باشید. ضمنا توجه داشته باشید انتقال چندین باره و حلقه ای ارزش انتقال 301 را از بین خواهد برد. یعنی انتقال یک آدرس به آدرسی دیگر و انتقال آدرس انتقال یافته به آدرس دیگر نتیجه خوبی نخواهد داشت و بسیار محتمل است ارزش صفحه مورد انتقال در این میان پایمال شود.ریدایرکت 302 چیست

تغییر مسیر 302 ( موقت ) نوعی از انتقال url است که بصورت دائمی نبوده و تنها برای چند ساعت یا چند روز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال سایتی که مورد ارتقا و تعمیرات قرار می گیرد جلوه و صورت خوبی ندارد که کاربران صفحات خراب و ناخوشایند را مشاهده کنند. در این مواقع تغییر مسیر 302 بهترین راهکار است. در انتقال 302 رتبه url برای خود حفظ شده و به url دیگری داده نمی شود.پیشنهاد می شود برای آگاهی بیشتر مقاله تاثیر محتوای تکراری در سئو را مطالعه کنید.آموزش ریدایرکت 301 با htaccess

برای ریدایرکت 301 با htaccess بصورت زیر عمل کنید. کد زیر را در داخل فایل htaccess. هاست قرار داده و تغییرات ذکر شده را لحاظ کنید.RedirectMatch 301 /oldurl /newurl
بجای oldurl آدرس url قدیمی و بجای neworl آدرس url جدید را وارد کنید.برای ریدایرکت صفحه اصلی یک سایت به سایت دیگر کد زیر را در فایل htaccess. قرار داده و تغییرات ذکر شده را لحاظ کنید.
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old\.com$
RewriteRule ^/?$ "https\:\/\/new\.com\/" [R=301,L]
بجای old نام دامنه فعلی بدون پسوند ، بجای new نام دامنه جدید بدون پسوند و بجای com پسوند هر کدام از دامنه ها.ریدایرکت تمامی آدرس های یک دامنه به یک آدرس خاص
RedirectMatch 301 / /newurl
در تمامی موارد فوق با تغییر 301 به 302 نوع انتقال بصورت موقت خواهد بود. اطلاعات بیشتر در آموزش htaccess
تفاوت RedirectMatch و Redirect در ریدایرکت

RedirectMatch خواص و تغییر الگو را نیز شامل می شود اما Redirect تنها به معنی تغییر مسیر است.
ریدایرکت در سی پنل

برای ریدایرکت در سی پنل بصورت زیر عمل کنید.
  • وارد سی پنل شده و بر روی گزینه Redirects کلیک کنید.
  • در صفحه جدید برای Type نوع تغییر مسیر را بسته به نیاز خود انتخاب کنید.
  • در بخش http://(www.)? کل یا دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  • در بخش بعدی بعد از / آدرس مورد انتقال را وارد کنید. برای مثال oldurl
  • در بخش بعدی یعنی Redirects to آدرس جدید را وارد کنید. برای مثال newurl
  • در انتها بخش www. redirection گزینه Redirect with or without www را انتخاب و Add کنید.

توجه 1 : در بخش Redirects to آدرس هر url را می توان وارد کرد. حتی سایت های دیگر.
توجه 2 : اگر بخش سوم / را خالی بگذارید صفحه منتقل خواهد شد.
تغییر مسیر با انتقال 301 » Change page URLs with 301 redirects
منبع » ریدایرکت