سلام دوستان میگم دسترسی Ssh چطوری باید برا مستر رسیلر تعریف کرد ک هر تغییراتی هم اعمال داد فقط برا یوزر خودش اتفاق بیفته برا همه نشه
و محدود کرد
سی پنل
کلودلینوکس