سرو ابر چیست؟
در برخی موارد، سرورهای ابری همانند سرورهای فیزیکی کار می کنند اما وظایف آنها می تواند بسیار متفاوت باشد. وقتی انتخاب هاست ابری ست ، مشتریان به جای اجاره یا خرید سرورهای فیزیکی، فضای سرور مجازی را اجاره می کنند . اغلب آنها هزینه را بصورت ساعتی بسته به ظرفیت مورد نیاز در زمان خاص پرداخت می کنند.
به طور سنتی دو گزینه اصلی برای میزبانی وجود دارد:
میزبانی مشترک گزینه ارزان تری ست که در آن سرور ها بین مشتریان ارایه دهنده میزبانی بطور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع وب سایت مشتری در همان سروری میزبانی می شود که وب سایت های سایر مشتریان بر روی آن میزبانی می گردد. این امر معایبی دارد از جمله این واقعیت که راه اندازی آن غیرقابل انعطاف است و نمی‌تواند با مقدار زیادی از رفت و آمد (traffic) مقابله کند. میزبانی اختصاصی از میزبانی مشترک بسیار پیشرفته تر است و در آن مشتری تمام سرورهای فیزیکی را خریداری می نماید. این به این معنی است که کل سرور به آنها اختصاص داده شده و با هیچ یک از مشتریان دیگر به اشتراک گذارده نشده است. در برخی موارد مشتری ممکن است چندین سرور که همه به استفاده از آنها اختصاص داده شده است استفاده نماید. سرور اختصاصی به شما اجازه کنترل کامل میزبانی را می دهد. در این حالت دست کم انتظار می رود ظرفیت مورد نیاز با منابع کافی و قدرت پردازش برای مقابله با سطح ترافیک پیش بینی شده باشد، اگر این موارد نادیده گرفته شود می تواند منجر به کمبود منابع در زمان های شلوغ و یا پرداخت هزینه برای ظرفیت های غیرضروری گردد. با میزبانی ابر مشتریان بهترین ها را دریافت می کنند نکته اصلی سرور ابر این است که:منابع مورد استفاده انعطاف پذیر هستند و می توان منابع را کم یا زیاد کرد بنابراین بسیار مقرون به صرفه تر است. هنگامی که تقاضا برای سرور بیشتر از آنچه که در نظر گرفته ایم، باشد می توان به طور خودکار برای انطباق آن با تقاضای پیش آمده ظرفیت را بدون نیاز به پرداخت هزینه دایمی افزایش داد. در هر کجا و در هر زمان به آنچه که نیاز دارید امکان دسترسی وجود دارد و پرداخت هزینه بابت آنچه که تا به حال استفاده شده است بر خلاف سرور های اختصاصی، سرورهای ابری را می توان در یک Hypervisor اجرا کرد نقش یک Hypervisor کنترل ظرفیت سیستم های عملیاتی اختصاص داده مورد نیاز است.با وجود میزبانی ابر، برای هر مشتری خاص سرورهای چند گانه ابر در دسترس هستند که به یک مشتری زمانی که ضروری است منابع محاسباتی اختصاص داده می شود. زمان ضروری را می توان افزایش ترافیک ،کمبود ظرفیت دانست که به طور موقت از طریق یک وب سایت, در دسترس خواهد بود برای مثال، تا زمانی که درخواست دیگری لازم نیست. همچنین سرورهای ابری پشتیبانی بیشتری را پیشنهاد می دهد. اگر یک سرور از دست برود سرور دیگری جای آن را می گیرد.مزایای کلیدی در سرورهای ابری:v انعطاف پذیری و مقیاس پذیری ،(منابع اضافی در زمان نیاز قابل دسترسی است )v هزینه – اثربخشی،( منابع اضافی در زمان نیاز قابل دسترسی است مشتریان تنها برای آنچه که در یک زمان خاص استفاده می کنند هزینه می دهند)v سهولت راه اندازی،( سرورهای ابری راه اندازی اولیه زیادی نیاز ندارد)
v قابلیت اطمینان،( به دلیل اینکه تعداد زیادی از سرورهای در دسترس هستند, اگر مشکلی بوجود بیاید, منابع منتقل خواهد شد به طوری که برای مشتریان مشکلی بوجود نخواهد آمد .​)