سلام

تعداد دلار PayPal برای فروش، خرید اینترنتی و پرداخت فاکتور با نرخ اسکناس موجود می باشد

تلفن و تلگرام : 09304001986