مشخصات سرور :
CPU: VIA® Nano® U2250 1.6 GHz, x64, VT
RAM: 2GB DDR-2
Hard disk: 500 GB
Connectivity: 1 Gbit/sec
Guaranteed Internet bandwidth: 200 Mbit/s

قیمت ماهیانه 42000 تومان .
سه ماهه و شش ماهه تخفیف دارد .
تعداد محدود است .