ما فانکشن مربوط ب ی شل بستیم قبلا رو ی سرور دیع همون شل اجرا نمی شد اما رو این سرور جدید با این ک بستیم اجرا میشه
کلود لینوکس هست سرور
داخل فایل php.ini کلود لینوکس و کلاهرچی php.ini وجود داشت رو سرور قرار دادیم اما هیچی ب هیچی بعدشم سرور ریست دادیم
حتی تو شل مینوسه
قسمت phpini
All Functions Accessible
یعنی اصلا php.ini از اون توابع فانکش نخونده
توابع داخل php.ini قسمت دیزابل فانکشن
باید داخل "" این باشن ؟ من نیست

- - - Updated - - -

حل شد