سلام
به چند تا دامنه اتوریتی دار نیازمندم
اتوریتی پائین 40 نمیخوام
ملی باشه عالیه

تشکر