سلام میخوام بدونم سطح دسترسی 0444 برای فایل های داخل هاست ایمن است؟
قابل دسترسی نیست. امکان هک کردنش رو پایین میاره؟

مرسی