سلام دوستان..من این سرچ گوگل را فعال کردم... الان خیلی بزرگ هست... می خوام کوچک باشه و طرف چپ قرار بگیره.. متاسفانه هیچی از کدنویسی بلد نیستم.. لطفا بگید کجاش را تغییر بدم تا درست بشه:این کد گوگل هست:

<div id='cse' style='width: 100%;'>Loading</div>
<script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load('search', '1', {language: 'en', style: google.loader.themes.V2_DEFAULT});
google.setOnLoadCallback(function() {
var customSearchOptions = {};
var orderByOptions = {};
orderByOptions['keys'] = [{label: 'Relevance', key: ''} , {label: 'Date', key: 'date'}];
customSearchOptions['enableOrderBy'] = true;
customSearchOptions['orderByOptions'] = orderByOptions;
customSearchOptions['overlayResults'] = true;
var customSearchControl = new google.search.CustomSearchControl('017907428749321 726333:gdv3tzmzwqq', customSearchOptions);
customSearchControl.setResultSetSize(google.search .Search.FILTERED_CSE_RESULTSET);
var options = new google.search.DrawOptions();
options.setAutoComplete(true);
customSearchControl.draw('cse', options);
}, true);
</script>
<style type='text/css'>
.gsc-control-cse {
font-family: Arial, sans-serif;
border-color: #FFFFFF;
background-color: #FFFFFF;
}
.gsc-control-cse .gsc-table-result {
font-family: Arial, sans-serif;
}
input.gsc-input, .gsc-input-box, .gsc-input-box-hover, .gsc-input-box-focus {
border-color: #D9D9D9;
}
input.gsc-search-button, input.gsc-search-button:hover, input.gsc-search-button:focus {
border-color: #666666;
background-color: #CECECE;
background-image: none;
filter: none;


}
.gsc-tabHeader.gsc-tabhInactive {
border-color: #FF9900;
background-color: #FFFFFF;
}
.gsc-tabHeader.gsc-tabhActive {
border-color: #E9E9E9;
background-color: #E9E9E9;
border-bottom-color: #FF9900
}
.gsc-tabsArea {
border-color: #FF9900;
}
.gsc-webResult.gsc-result, .gsc-results .gsc-imageResult {
border-color: #FFFFFF;
background-color: #FFFFFF;
}
.gsc-webResult.gsc-result:hover, .gsc-imageResult:hover {
border-color: #FFFFFF;
background-color: #FFFFFF;
}
.gs-webResult.gs-result a.gs-title:link, .gs-webResult.gs-result a.gs-title:link b, .gs-imageResult a.gs-title:link, .gs-imageResult a.gs-title:link b {
color: #0000CC;
}
.gs-webResult.gs-result a.gs-title:visited, .gs-webResult.gs-result a.gs-title:visited b, .gs-imageResult a.gs-title:visited, .gs-imageResult a.gs-title:visited b {
color: #0000CC;
}
.gs-webResult.gs-result a.gs-title:hover, .gs-webResult.gs-result a.gs-title:hover b, .gs-imageResult a.gs-title:hover, .gs-imageResult a.gs-title:hover b {
color: #0000CC;
}
.gs-webResult.gs-result a.gs-title:active, .gs-webResult.gs-result a.gs-title:active b, .gs-imageResult a.gs-title:active, .gs-imageResult a.gs-title:active b {
color: #0000CC;
}
.gsc-cursor-page {
color: #0000CC;
}
a.gsc-trailing-more-results:link {
color: #0000CC;
}
.gs-webResult .gs-snippet, .gs-imageResult .gs-snippet, .gs-fileFormatType {
color: #000000;
}
.gs-webResult div.gs-visibleUrl, .gs-imageResult div.gs-visibleUrl {
color: #008000;
}
.gs-webResult div.gs-visibleUrl-short {
color: #008000;
}
.gs-webResult div.gs-visibleUrl-short {
display: none;
}
.gs-webResult div.gs-visibleUrl-long {
display: block;
}
.gs-promotion div.gs-visibleUrl-short {
display: none;
}
.gs-promotion div.gs-visibleUrl-long {
display: block;
}
.gsc-cursor-box {
border-color: #FFFFFF;
}
.gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-page {
border-color: #E9E9E9;
background-color: #FFFFFF;
color: #0000CC;
}
.gsc-results .gsc-cursor-box .gsc-cursor-current-page {
border-color: #FF9900;
background-color: #FFFFFF;
color: #0000CC;
}
.gsc-webResult.gsc-result.gsc-promotion {
border-color: #336699;
background-color: #FFFFFF;
}
.gsc-completion-title {
color: #0000CC;
}
.gsc-completion-snippet {
color: #000000;
}
.gs-promotion a.gs-title:link,.gs-promotion a.gs-title:link *,.gs-promotion .gs-snippet a:link {
color: #0000CC;
}
.gs-promotion a.gs-title:visited,.gs-promotion a.gs-title:visited *,.gs-promotion .gs-snippet a:visited {
color: #0000CC;
}
.gs-promotion a.gs-title:hover,.gs-promotion a.gs-title:hover *,.gs-promotion .gs-snippet a:hover {
color: #0000CC;
}
.gs-promotion a.gs-title:active,.gs-promotion a.gs-title:active *,.gs-promotion .gs-snippet a:active {
color: #0000CC;
}
.gs-promotion .gs-snippet, .gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right, .gs-promotion .gs-title .gs-promotion-title-right * {
color: #000000;
}
.gs-promotion .gs-visibleUrl,.gs-promotion .gs-visibleUrl-short {
color: #008000;
}
</style>اینم آدرس وبلاگم:
http://www.gigapapers.ir
لطفا راهنمایی کنید ممنونم