شركت پارس نيك به پاس قدرداني از همه كاربران عزيز پكيج 50 مگابايت هاست سالانه خود را به
مناسبت ازاد سازي شهر خونين خرمشهر براي عموم به رايگان ارائه ميدهد اطلاعات و راهنما در زير اماده است
امكانات سرويس
فضا:50 مگابايت
پهناي باند:1500 مگابايت
كليه امكانات نامحدود
كنترل پنل:سي پنل


اطلاعات بيشتر و ثبت نام
www.pavnic.com/freehost.php