تو قسمت Processes بخش phpMyadmin يه دستور SHOW PROCESSLIST توسط رووت مرتبا اجرا ميشه. (يعني هميشه هست و مثلا PID اون عوض ميشه ) اين واسه چيه و اگه ضروري نيست چطور ميشه جلوشو گرفت؟ مصرف CPU mysqld رو برده بالا.