سلام دوستان
یه سری سوال در مورد nttac داشتم، گفتم مطرح کنم تا دوستانی که بلدن جواب بدن

1. چطور میشه یه کاربر رو از سرور انداخت بیرون (در حالی که کانکت هست) ؟!!
Right Click -> Kill Line برای این منظور هست یا نه ؟
2. گروهای زیر با هم چه فرقی دارن ؟! AnalogicOnlyPPP - ISDNOnlyPPP - PPP - Standard
3. از کجا میشه تنظیم کرد که یه کاربر فقط میتونه ... دقیقه کانکت باشه ؟
مگه از اینجا مشخص نمیکنن ؟ Credits -> Max Connection Time

پیشاپیش ممنون