امروز داشتم تو نت یکم میگشتم به یه سایتی روبرو شدم:saddam:
طرف رسیلر ویندوز میده هارد + پهنای باند نامحدود(همه چیز امحدود)
جزء میزبانی دامنه : کمترین پلانش 20 دامنه بود!
آخرین پلانش همه چیز نامحدود بود!
اونم فقط 40دلار:innocent:
یکم واسم عجیب بود!
انگار کلاه بندازن .... :smartass: