دوستان بعد از بروزرسانی از Helm4.1 به 4.1.1 در بخش SQL دچار مشکل میشن.این مشکل از جایی ناشی میشه که در نسخه‌ی جدید یک امکان برای ساخت بانک اطلاعاتی ایجاد شده که میتونید برای بانکهای ساخته شده پیش نام (prefix) بگذارید.
کافیه به تنظیمات سرویس SQLدر HELM برید و یکبار تنظیمات رو save کنید.
مشکل برطرف میشه.