براي آنهايي كه از اينترنت استفاده مي كنند ميانبرهايي وجود دارد كه به آنها در گشت و گذار اينترنتي بسيار كمك مي كند. اگر از اينترنت اكسپلورر استفاده مي كنيد، از كليدهاي CTRL+L يا CTRL+O استفاده كنيد و يك پنجره كوچك در برابر شما باز مي كند كه به آساني مي توانيد در آن آدرس اينترنتي خود را تايپ كنيد. اگر از Netscape استفاده مي كنيد از كليدهاي CTRL+O استفاده كنيد. همانطور كه مي دانيد L مخخف Location به معني يك آدرس جديد و O مخخف Open به معني باز كردن يك پنجره جديد است.
براي بستن يك پنجره در اينترنت اكسپلورر از CTRL+W استفاده كنيد اين عمل بسيار ساده تر از اين است كه نشانگر موس را تا بالاي صفحه حركت دهيد تا يك علامت ضربدر كوچك را كليك كنيد.
كليدهاي ميانبر مفيد همراه با كليد Windows
ـــ Windows+R: پنجره Run را باز مي كند.
ـــ Windows+E: پنجره ويندوز اكسپلورر را باز مي كند.
ـــ Windows+F: براي پيدا كردن فايلها و فولدرها.
ـــ Windows+Break: پنجره System Properties را باز مي كند.
ـــ Windows+F1: پنجره Help ويندوز را باز مي كند.
ـــ Windows+D: همه پنجره هاي باز ويندوز را minimize مي كند و دسك تاپ را نمايش مي دهد.
ـــ Windows+TAB: در بين پنجره هاي Task bar تغيير موقعيت مي دهد.
Windows+M: همه پنجره ها را minimize مي كند.
توجه داشته باشيد كه در اينترنت هر چه از موس بيشتر استفاده كنيد، سرعت شما كندتر مي شود. بنابراين سعي كنيد تا حد ممكن از كي برد به جاي موس استفاده كنيد.