'Peer to Peer' ، که با نام P2P نیز شناخته میشود، شیوه ای برای تبادل فایل در اینترنت میباشد. برای درک نحوه عملکرد آن بهتر است ابتدا نگاهی به نحوه کارکرد اینترنت در هنگام دیدن یک صفحه بیاندازیم.
اینترنت، در ساده ترین شکل، تعداد زیادی کامپیوتر متصل به یکدیگر میباشد. در این نوع شیکه کامپیوتری دو نوع کامپیوتر وجود دارد، Client و Server . 'client' را میتوان کامپیوتری در نظر گرفت که با آن به اینترنت متصل میشوید. نام گذاری Client ( سرویس گیرنده) به این خاطر است که اغلب از جانب آن درخواست برای داده و اطلاعات به کامپیوترهای دیگر فرستاده میشود و به ندرت خود داده اطلاعاتی به دیگر کامپیوترها ارسال میکند.
Server کامپیوتری است که صفحات وب را تحویل میدهد. این کامپیوترها تنها برای ارسال صفحات وب برنامه ریزی شده اند و از این رو Server (سرویس دهنده) نامیده میشوند که سرویس ارسال داده را انجام میدهند.
هنگامیکه اصطلاحاً یک صفحه وب را باز میکنید، در واقع بارگذاری صفحه وب از server میباشد. client صفحه وب را از Server درخواست کرده و Server داده ها (در اینجا صفحه وب) را به client (کامپیوتر شما) باز میگرداند. این نوع عملکرد "مدل Client - Server " نامیده شده و نمودار آن به تقریباً به شکل زیر است:
در نمودار بالا، مشاهده میکنید که تعداد زیادی Client از یک Server درخواست داده میکنند.
Server ها بسیار زیادی در اینترنت تنها برای ارائه سرویس وب اختصاص یافته است. این شبکه از Server ها چیزی را که ما آن را World Wide Web مینامیم تشکیل میدهند.
موضوعی را که میبایست در مورد این نوع شبکه به خاطر داشته باشید این است که در آن کامیپوترهای Client تنها میتوانند از Server ها درخواست اطلاعات نمایند. شما نمیتوانید به عنوان یک client از client دیگر درخواست اطلاعات نمایید. در واقع کامپیوتر من نمیتواند از کامپیوتر شما درخواست اطلاعات کند.
و این مسئله است فناوری Peer-to-Peer آن را حل میکند. در واقع تمامی کامپیوترهای client را به server تبدیل میکند. بنابراین پیکربندی client ها در شبکه P2P به صورت زیر خواهد بود:
در نمودار بالا، مشاهده میکنید که هر کامپیوتر client میتواند به طور مستقیم با هر کدام از کامپیوترهای client دیگر ارتباط برقرار کند. این مدل به نام مدل شبکه P2P شناخته میشود. ایده ای که از روی آن این مدل شکل گرفته است، قادر ساختن تمامی کامپیوترهای client به انتقال فایل به دیگر client ها میباشد. برای همین است که شبکه های P2P اغلب "شبکه های به اشتراک گذاری فایل" نیز نامیده میشوند، زیرا تمامی کاربران شبکه را قادر میسازد تا هم فایل مورد نظر را از دیگر کاربران درخواست کند و هم فایل خود را برای آنها ارسال نماید. اغلب این فایلها، فایلهای موسیقی و ویدئو میباشد.
چگونه می توان به یک شبکه Peer to Peer متصل شد ؟
بسیار ساده است. برای عضو شدن در یک شبکه به اشتراک گذاری فایل کافیست یکی از برنامه های " به اشتراک گذاری فایل Client " یا "Peer-to-Peer client " را نصب و اجرا کنید. این گونه نرم افزارها شما را قادر به پیدا کردن سایر کامپیوترهای شبکه کرده، تا ببینید چه فایلهایی قابل دسترسی برای بارگذاری به کامپیوتر خودتان میباشد
رایج ترین Client های به اشتراک گذاری فایل شامل Napster, Azureus, Limewire, WhatIs, BitTorrent, WhatIS.BitTornado, Gnutella و eDonkey میشود. یسیاری از نرم افزارهای دیگر نیز وجود دارند که کم و بیش همین کار را انجام میدهند. عملکرد این نرم افزارها تقریباً شبیه یکدیگر است و انتخاب نوع مناسب اغلب با آزمایش نسخه های مدت دار (Trial) یا با درخواست راهنمایی از یک متخصص P2P امکان پذیر است.