شايد گاهي اوقات اين فكر به ذهنتان خطور كرده باشد كه چطور مي توانيد جلوي ورودبدون اجازه گردشگران اينترنتي را به يكي از صفحات وب سايت تان بگيريد . شايد تصميم گرفته باشيد كه قسمتي از سايت تان را فقط جهت بازديد افراد خاصي كه نزد شما اعتبار دارند روي وب قرار دهيد . براي اين كاردو روش فوري وجود دارد . اولين روش كه نوع ديناميك محسوب مي شود اين است كه يك پليگاه داده مثلا از نوع اكسس (MDB) برروي سايت قرار داده و ليستي از نام كاربر و رمز عبورهاي مجاز را در آن تعريف كنيد و برنامه اي با زباني مثل ASP بنويسيدت از كاربر رمز عبور را گرفته و آن را با محتويات پايگاه داده مقايسه كرده و تصميم بگيريد كه آيا كاربر، شخص مجازي براي ورود به آن صفحه محسوب مي شود يا نه. اين كار نياز به داشتن دانش كافي در زمينه اسكريپ نويسي و پايگاه داده ها دارد . اما در روش استاتيك شما مي توانيد تعدادي نام كاربري و رمز عبور مربوطه در جايي مثلا يك فايل باينري ذخيره كنيد وبا استفاده از يك برنامه كمكي ، پنجره اي براي دريافت و مقايسه رمز عبور كاربر با رمز عبورهاي موجود در فايل به وجود آوريد .

اين برنامه امكان تعريف نام كاربري و رمز عبور رابرصفحات وبسایت شما فراهم میکند

Allynova HTML Password Wizard v2.0


Password protect web page, html page and whole website with just a few clicks!
If you have a website, you may want to password protect some web pages of your site. Visitors need to login before enter these protected web pages.

With HTML Password Wizard, you can encrypt and password protect web page, html page and whole website in minutes. HTML Password Protect uses strong industrial standard encryption algorithms to encrypt the web pages with password, and the password will not be stored in the encrypted web pages. It can protect multiple web pages and visitors need to login only once.

You can encrypt and password protect web pages with single password or multiple user names and passwords, and the number of user names and passwords is unlimited.

To password protect web pages with this tool, what you need to do is just clicking a few buttons.

HTML Password Wizard Features

* Encrypt and password protect web pages or website in minutes.
* Uses strong industrial standard encryption algorithms.
* Number of user names and passwords is unlimited.
* Can protect multiple web pages and visitors need to login only once.
* Page templates enable you to build various attractive and functional login pages.
* Can create your own templates easily to fully configure the login pages.
* User name password can be remembered or not so that visitors no need to input next time.
* Many HTML protect options for select such as "Disable right mouse click", "Disable text select", "Disable page printing", "Disable off-line page viewing", "Kill frame", "Disable print screen", "Location lock" and so on.
* Protected web pages are independent of OS, web servers and web browsers.
* Can password protect almost all languages charest of web pages in the world.
* Easy to use and powerful enough, what you need to do is just clicking a few buttons.
لینک دانلود :