به تعدادی نیروی با تهعد کاری و خوش ذوق برای این کار نیازمندیم.تسلط به برنامه پاورپوینت و فتوشاپ الزومی است.

ارتباط در خصوصی و یا آیدی تلگرام bnfgnv54