سلام


متاسفانه ماشین مجازی من دچار مشکل شده و در زمان اجرا خطا میده


File not found: D:\Win10 4\Win10 4.vmdk


This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, specify the new location.


فایل مربوطه موجود ولی نمیتونه پیداش کنه


من ماشین مجازی حذف کردم و مجدد اضافه کردم ولی بازم مشکل برطرف نشد


حتی از run administartor اجرا کردم ولی بازم مشکل همچنان پا برجاست

- - - Updated - - -

برای افرادی که بعدا با این مشکل مواجه میشن مینوسن

مشکل برطرف شد یکی از فایل ها توسط آنتی ویروس ویندوز مسدود شده بود که از مسدودی خارج کردم و ماشین مجازی اجرا شد