اولین مرحله برای مهاجرت به استرالیا انتخاب مسیر شما است. این موسسه مهاجرتی به لطف حضور و همکاری یک تیم حقوقی و اداری منسجم، متشکل از وکلا و مشاوران کار کشته دادگستری، در آغاز فعالیت خود را به صورت هماهنگ و همزمان، نظرات در سایت sheemah.blogfa.com شیراز و تورنتو آغاز نمود و همانطور که انتظار میرفت، نیاز متقاضیان به دفتر مهاجرتی و موسسه مهاجرتیِ دارای اعتبار و موفق سبب شد هیات موسس رهپویان مهاجر، تصمیم به توسعهی دامنهای فعالیتهای خود گرفته و به تدریج، اقدام به توسعه این موسسه مهاجرتی در مشهد و بقیه شهرها نماید. زیرا پذیرش ویزای کاری و تأیید صلاحیت شما تنها از طریق مراجع قانونی و دولت هر کشور، قابل تأیید است. دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به کشورهای خارجی سفر میکنند، اغلب به دنبال دریافت بورسیه هستند زیرا بورسیه بخشی از هزینههای تحصیلی و زندگی آنها را پوشش میدهد.