با سلام مهراز هستم
تا جایی که من میدونم لطمه ای به سئوی سایت وارد نمیکنه