کاملا تست شده

پرو ک س فایر رو نصب کنید روی ان HTTPS پروک سی خودتان را تنظیم کنید . سپس همزمان به مرورگرتان مثل فایرفاکس بروید و در بخش تنظیم پروک سی فایرفاکس ( و یا مرورگرهای دیگر ) همزمان HTTPS و HTTP و SO CK S 5 پروک سی خودتان را تنظیم کنید . با سرعت کاملا عادی و خوب وارد سایتهای تحت HTTPS از جمله Gmail شوید ! یادتان باشد که ان پروک سی HTTPS که در پروک سیف ایر ست میشود میتواند دارای یوزر نیم و پسورد باشد ( نوع تجاری ) اما برای بخش دوم ( تنظیم در مرورگر ) باید از سه پروک سی پابلیک و بدون یوزر نیم و پسورد استفاده کنید . برای بخش دوم ممکن است حتی تنظیم یک س اک س پروک سی هم در مرورگر ( مثل فایرفاکس ) کفایت کند . ( یعنی نیازی نیست حتما سه پروتکل را در فایرفاکس یا کروم تنظیم کنید ) این پروک سی پابلیک میتواند رایگان و یا شخصی باشد . طبیعتا یک پروک سی خصوصی و شخصی به شما نهایت سرعت را خواهد داد .