نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  1. #1
    عضو انجمن Desperados آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2009
    نوشته ها
    254
    Thanked: 385

    پیش فرض [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)    کد PHP:
    CCNP_Practical_Studies__Remote_Access.Dec2003.Cisc oPress.chm
    Cisco IP Routing Protocols Troubleshooting Techniques
    .chm
    Cisco Pres Cisco – Router Configuration Second Edition
    (2000).chm
    Cisco Press – 2004 – Home Networking
    A Visual Do-It-Yourself Guide – DDU.chm
    Cisco Press – 802.11 Wireless Network Site Surveying 
    and Installation.chm
    Cisco Press – Advanced MPLS Design 
    and Implementation(2001).chm
    Cisco Press – Building MPLS
    -Based Broadband Access ***s.chm
    Cisco Press – CCIE Professional Development Cisco LAN Switching
    (1999).chm
    Cisco Press – CCIE Professional Development Network Security Principles 
    and Practices(2002).chm
    Cisco Press – CCIE Professional Development Routing TCP IP Volume 1 2nd Edition
    (2005).chm
    Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Security Practice Labs
    (2004).chm
    Cisco Press – CCSP Self
    -Study CCSP CSI Exam Certification Guide 2nd Edition.chm
    Cisco Press – Cisco CallManager Best Practices
    .chm
    Cisco Press – Cisco IP Telephony Planning Design Implementation Operation 
    and Optimization.chm
    Cisco Press – Cisco LAN Switching Fundamentals
    .chm
    Cisco Press – Cisco Router Firewall Security
    (2004).chm
    Cisco Press – Cisco Router Firewall Security
    .chm
    Cisco Press – Cisco Routing TCPIP Volume I
    .chm
    Cisco Press – Cisco Routing TCPIP Volume II
    .chm
    Cisco Press – Cisco Unity Deployment 
    and Solutions Guide.chm
    Cisco Press – Cisco Unity Fundamentals
    .chm
    Cisco Press – Cisco Wireless LAN Security
    .chm
    Cisco Press – Definitive MPLS Network Designs
    .chm
    Cisco Press – Home Networking A Visual 
    Do-It-Yourself Guide.chm
    Cisco Press – Integrated Cisco 
    and UNIX Network Architectures.chm
    Cisco Press – Interdomain Multicast Solutions Guide
    (2002).chm
    Cisco Press – IP Telephony Self
    -Study Cisco QOS Exam Certification Guide 2nd Edition.chm
    Cisco Press – IP Telephony Unveiled
    .chm
    Cisco Press – IPSec 
    *** Design.chm
    Cisco Press – LAN Switching First
    -Step.chm
    Cisco Press – Layer 2 
    *** Architectures.chm
    Cisco Press – Network Security Fundamentals
    .chm
    Cisco Press – Optical Network Design 
    and Implementation(2004).chm
    Cisco Press – Optimizing Applications on Cisco Networks
    .chm
    Cisco Press – Routing First
    -Step(2004).chm
    Cisco Press – Routing TCP IP Volume II
    .chm
    Cisco Press – Signaling System No
    (SS7C7Protocol Architecture and Services.chm
    Cisco Press – Storage Networking Fundamentals An Introduction to Storage Devices Subsystems Applications Management 
    and Filing Syst…
    Cisco Press – The Business 
    Case For E-Learning.chm
    Cisco Press – The Business 
    Case for Network Security Advocacy Governance and ROI.chm
    Cisco Press – The Business 
    Case for Storage Networks.chm
    Cisco Press – The 
    Case for Virtual Business Processes.chm
    Cisco Press – The Road to IP Telephony
    .chm
    Cisco Press – Wireless Networks First
    -Step.chm
    Cisco Press 802.11 Wireless LAN Fundamentals
    .chm
    Cisco Press CCNP Practical Studies Remote Access
    .chm
    Cisco Press Cisco CallManager Best Practices
    .chm
    Cisco Press Cisco Catalyst QoS Quality of Service in Campus Networks
    .chm
    Cisco Press Cisco LAN Switching Fundamentals
    .chm
    Cisco Press Cisco Network Design Solutions 
    for Small-Medium Businesses.chm
    Cisco Press Cisco Router Firewall Security
    .chm
    Cisco Press CiscoPedia 3.0
    .chm
    Cisco Press Definitive Mpls Network Designs Mar 2005 Ebook
    -Lib.chm
    Cisco Press Home Networking A Visual 
    Do-It-Yourself Guide.chm
    Cisco Press Interdomain Multicast Solutions Guide
    .chm
    cisco press lan switching first
    -step.chm
    Cisco Press Network Security Principles 
    and Practices.chm
    Cisco Press Optical Network Design 
    and Implementation.chm
    Cisco Press Performance 
    and Fault Management.chm
    Cisco Press Securing Your Business with Cisco ASA 
    and PIX Firewalls.chm
    Cisco Press The Road to IP Telephony
    .chm
    Cisco Press Top
    -Down Network Design 2nd Edition(2004).chm
    cisco press wireless networks first
    -step.chm
    Cisco Press
    Cisco Callmanager Best Practices (2004Ddu.chm
    Cisco Press
    Cisco Lan Switching Fundamentals (2004Ddu.chm
    Cisco
    .Press.CCIE.Security.Exam.Certification.Guide .CCIE.Self.Study.2nd.Edition.M
    ay.2005
    .eBook-LiB.chm
    Cisco
    .Press.Cisco.LAN.Switching.Fundamentals.Jul.2 004.eBook-DDU.chm
    Cisco
    .Press.Definitive.MPLS.Network.Designs.Mar.20 05.chm
    Cisco
    .Press.Layer.2.***.Architectures.Mar.2005.eBo ok-LiB.chm
    Cisco
    .Press.Network.Administrators.Survival.GuideSep.2005.chm
    Cisco
    .Press.Next.Generation.Network.Services.Nov.2 005.chm
    Cisco
    .Press.Penetration.Testing.and.Network.Defens e.Nov.2005.chm
    Cisco
    .Press.Routing.TCP.IP.Volume.1.2nd.Edition.Oc t.2005.chm
    Cisco
    .Press.TCP.IP.First.Step.Dec.2004.eBook-LiB.chm
    Cisco
    .Press.The.Road.to.IP.Telephony.How.Cisco.Sys tems.Migrated.from.PBX.to.IP.T
    elephony
    .Jun.2004.eBook-DDU.chm
    Cisco_CallManager_Best_Practices
    .Jun2004.CiscoPres s.chm
    Cisco_LAN_Switching_Fundamentals
    .Jul2004.CiscoPres s.chm
    Cisco_Network_Design_Solutions_for_Small
    -Medium_Businesses.Aug2004.CiscoPress.chm
    Cisco_Router_Firewall_Security
    .Aug2004.CiscoPresschm
    Cisco_Unity_Deployment_and_Solutions_Guide
    .Aug2004 .CiscoPress.chm
    Cisco_Unity_Fundamentals
    .Jul2004.CiscoPress.chm
    Home_Networking_A_Visual_Do
    -It-Yourself_Guide.Aug2004.CiscoPress..chm
    Integrated_Cisco_and_UNIX_Network_Architectures
    .Se p2004.CiscoPress.chm
    IP_Telephony_Unveiled
    .Jan2004.CiscoPress.chm
    LAN_Switching_First
    -Step.Jul2004.CiscoPress.chm
    Network_Security_Principles_and_Practices
    .Nov2002CiscoPress.chm
    Optical_Network_Design_and_Implementation
    .Mar2004CiscoPress.chm
    Routing_first
    -step.Sep2004.CiscoPress.chm
    Signaling_System_No.7_
    (SS7-C7)_Protocol_Architecture_and_Services.Aug2004.Cis coPress.chm
    The_Road_to_IP_Telephony_How_Cisco_Systems_Migrate d_from_PBX_to_IP_Telephony
    .Jun
    2004.CiscoPress
    .chm
    Top
    -Down_Network_Design_Second_Edition.May2004.CiscoPr ess.chm
    WIRELESS_
    -_802_11_Wireless_LAN_Fundamentals_Dec2003_CiscoPre ss.chm
    WIRELESS_
    -_Wireless_Networks_First-Step_Aug2004_CiscoPress.chm
    WIRELESS_
    -_Wireless_Sensor_Networks_Architectures_and_Protoc ols_2004_CRCPress.chm

    (ebook – PDF– Networking – Cisco IP Routing Fundamentals.pdf
    BGP_case_studies
    .pdf
    CCNP BCMSN Exam Certification Guide
    .pdf
    CCNP BSCI Exam Certification Guide 
    (2004).pdf
    Cisco IOS LAN Switching Command Reference
    (2005).pdf
    Cisco Press – Advanced MPLS 
    *** Solutions Volume 2.pdf
    Cisco Press – CCDA Certification Guide Second Edition
    (2004).pdf
    Cisco Press – CCDA Certification Guide
    (2000).pdf
    Cisco Press – CCIE Fundamentals Network Design 
    And Case Studies.pdf
    Cisco Press – CCIE Professional Development Large
    -Scale IP Network Solutions(1999).pdf
    Cisco Press – CCIE Professional Development Routing TCP IP Volume I
    .pdf
    Cisco Press – CCIE Routing 
    and Switching Exam Certification Guide.pdf
    Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Practical Studies Volume I
    (2001).pdf
    Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Practical Studies Volume II
    (2003).pdf
    Cisco Press – CCNA 640
    -607 Certification Guide(2002).pdf
    Cisco Press – CCNA ICND 2004.pdf
    Cisco Press – CCNA ICND Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – CCNA INTRO Certification Guid 
    (2004).pdf
    Cisco Press – CCNA Intro Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – CCSP Cisco Secure PIX Firewall Advanced Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – Cisco CCNP Remote Access Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – Cisco CCNP Switching Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – Cisco IP Phone Administration Guide 
    for Cisco CallManager.pdf
    Cisco Press – Cisco Networking Academy Program
    -Engineering Journal and Workbook Volume I,Second Edition(2002).pdf
    Cisco Press – Cisco Networking Academy Program
    -Engineering Journal and Workbook Volume II,Second Edition(2002).pdf
    Cisco Press – Configuring Bgp On Cisco Routers Vol 1.pdf
    Cisco Press – Configuring BGP on Cisco Routers Vol 2 V3
    (2003).pdf
    Cisco Press – DQOS Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press – Inside Cisco IOS Software Architecture
    .pdf
    Cisco Press – Internet Routing Architectures – Evolution of the Internet
    .pdf
    Cisco Press – Internet Routing Architectures 2nd Edition
    .pdf
    Cisco Press – IP Quality of Service – Vegesna
    (2001).pdf
    Cisco Press – IS
    -IS Network Design Solutions[2002].pdf
    Cisco Press – MPLS 
    and *** Architectures Volume II.pdf
    Cisco Press CCDA Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press CCIE Professional Development – Advanced IP Netw
    .pdf
    Cisco Press CCIE Professional Development – Cisco LAN 
    Switch.pdf
    Cisco Press CCIE Professional Development – Large
    -Scale IP N.pdf
    Cisco Press CCIE Routing 
    and Switching Exam Certification Gu.pdf
    Cisco Press CCIE Self Study CCIE Security Exam Certification
    .pdf
    Cisco Press CCNP Practical Studies – Routing
    .pdf
    Cisco Press CCNP Routing Exam Certification Guide Appendix
    .pdf
    Cisco Press CCNP Routing Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press CCNP Support Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press CCNP Switching Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press Cisco Catalyst QoS
    -Quality of Service in Campus Networks.pdf
    Cisco Press Cisco ISP Essentials
    .pdf
    Cisco Press Cisco Secure Internet Security Solutions
    .pdf
    Cisco Press CLSC Exam Certification Guide
    .pdf
    Cisco Press Internet Routing Architectures
    .pdf
    Cisco Press Network Consultants Handbook
    .pdf
    Cisco Secure PIX FireWall Advanced
    .pdf
    Cisco Secure 
    ***.pdf
    Cisco
    .Press.Internetworking.Technologies.HandbookFourth.Edition.eBook-kB.pdf
    CISCO___DIAL_SOLUTIONS_QUIC
    .PDF
    Cisco_ccna_exam
    .pdf
    Cisco_IOS_referance_guide
    .pdf
    Cisco
    -CCNP-Bootcamp-Student-Manual-Week-1.pdf
    Cisco
    -CCNP-Bootcamp-Student-Manual-Week-2.pdf
    Cisco
    -CCNP-Building-Cisco-Remote-Access-Networks.pdf
    Cisco
    -CCNP-Switching.pdf
    Cisco
    -Introduction-to-Wireless.pdf
    Cisco
    -Press-CCDA-Study-Guide.pdf
    Cisco
    -Press-CCIE-350-001-Routing-and-Switching-Prep-Kit.pdf
    Cisco
    -secure-pix-firewall-advanced-101.pdf
    Cisco
    -Switching-Certification-Study-Guide.pdf
    The oficial self
    -study test preparation guide to the Cisco CCNA ICND exam 640-811.pdf
    The oficial self
    -study test preparation guide to the Cisco CCNA INTRO exam 640-821.pdf 

    لینک دانلود :

    Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
    Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
    Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
    Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
    Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.

  2. تعداد تشکر ها ازDesperados به دلیل پست مفید


  3. #2
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    محل سکونت
    اندیشه ، فاز 1
    نوشته ها
    497
    Thanked: 314

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    ممنون ، کتب ، فارسی هستند یا زبان انگلیسی ؟؟؟

    برای شروع کدام یک پیشنهاد میشه ؟

  4. تعداد تشکر ها ازalisc به دلیل پست مفید


  5. #3
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    1
    Thanked: 2

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    بله حق با شماست.
    من بی ادبی به خرج دادم .
    ببخشید.
    ولی اینها هم هر سایتی دم دست مردم باشه فیلنر میکنن دیگه.

    sorry

  6. تعداد تشکر ها ازmehranagh20 به دلیل پست مفید


  7. #4
    عضو جدید m2coyote آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    محل سکونت
    Cisco IOS
    نوشته ها
    57
    Thanked: 98

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    نقل قول نوشته اصلی توسط alisc نمایش پست ها
    ممنون ، کتب ، فارسی هستند یا زبان انگلیسی ؟؟؟

    برای شروع کدام یک پیشنهاد میشه ؟
    برای شروع کتاب +Network رو بخونید که فکر کنم بین اینا نباشه.این آرشیو هم قدیمی هست و استاندارد های سیسکو عوض شده.بعد اون کتاب برید سراغ کتاب های ICND 1 و 2 که منبع آزمون CCNA R&S هستن

    بعد اونهم خودتون راه افتادین که باید چی بخونین

  8. تعداد تشکر ها از m2coyote به دلیل پست مفید


  9. #5
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Jul 2010
    نوشته ها
    1
    Thanked: 1

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    سلام ببخشید لینکها باز نمیشه ( فکرکنم مشکل داره)

  10. تعداد تشکر ها از m_kafi2002 به دلیل پست مفید


  11. #6
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    3
    Thanked: 2

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    سلام ببخشید لینکها باز نمیشه ( فکرکنم مشکل داره)
    Cisco Packet Tracerکدهایه کامل را از کجا دانلود کنم؟؟؟

  12. تعداد تشکر ها از turn off به دلیل پست مفید


  13. #7
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    3
    Thanked: 2

    113 پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    ویرایش توسط turn off : October 6th, 2012 در ساعت 02:22 AM

  14. تعداد تشکر ها از turn off به دلیل پست مفید


  15. #8
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1
    Thanked: 0

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    میشه کتاب های سیسکو رو دوباره قرار بدین ؟
    دانلود نمیشن !!
    مرسی

  16. #9
    عضو جدید m2coyote آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    محل سکونت
    Cisco IOS
    نوشته ها
    57
    Thanked: 98

    پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammadkhajoo نمایش پست ها
    میشه کتاب های سیسکو رو دوباره قرار بدین ؟
    دانلود نمیشن !!
    مرسی
    این کتاب ccna routing & switching http://mashrutiha.ir/f28/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-ccna-routing-switching-66

    این کتاب دانلود کتاب CCNA Security ccna security

    این هم کتاب ccnp rout & switch دانلود کتاب ccnp route & switch

    اگر چیز دیگه ای مد نظر داشتید اعلام بفرمایید تا بزارم
    هاست ایران با امنیت و سرعت بالا

  17. تعداد تشکر ها از m2coyote به دلیل پست مفید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. کتاب های آموزشی cisco
    توسط Vahid در انجمن E-Book
    پاسخ ها: 21
    آخرين نوشته: September 4th, 2013, 07:26 PM
  2. Cisco Failover
    توسط ShahreServer در انجمن سیسکو Cisco
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: August 21st, 2010, 02:55 AM
  3. cisco pix firewall
    توسط Vahid در انجمن E-Book
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: April 10th, 2010, 09:32 AM
  4. سوال در مورد نحوه دانلود 3d های موجود در Cisco
    توسط secure_host در انجمن سیسکو Cisco
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: December 27th, 2009, 04:38 PM
  5. Cisco Systems
    توسط WebRang در انجمن سیسکو Cisco
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: May 7th, 2009, 07:48 PM

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •