نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

 1. #1
  عضو انجمن Desperados آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2009
  نوشته ها
  253
  Thanked: 388

  پیش فرض [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)  کد PHP:
  CCNP_Practical_Studies__Remote_Access.Dec2003.Cisc oPress.chm
  Cisco IP Routing Protocols Troubleshooting Techniques
  .chm
  Cisco Pres Cisco – Router Configuration Second Edition
  (2000).chm
  Cisco Press – 2004 – Home Networking
  A Visual Do-It-Yourself Guide – DDU.chm
  Cisco Press – 802.11 Wireless Network Site Surveying 
  and Installation.chm
  Cisco Press – Advanced MPLS Design 
  and Implementation(2001).chm
  Cisco Press – Building MPLS
  -Based Broadband Access ***s.chm
  Cisco Press – CCIE Professional Development Cisco LAN Switching
  (1999).chm
  Cisco Press – CCIE Professional Development Network Security Principles 
  and Practices(2002).chm
  Cisco Press – CCIE Professional Development Routing TCP IP Volume 1 2nd Edition
  (2005).chm
  Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Security Practice Labs
  (2004).chm
  Cisco Press – CCSP Self
  -Study CCSP CSI Exam Certification Guide 2nd Edition.chm
  Cisco Press – Cisco CallManager Best Practices
  .chm
  Cisco Press – Cisco IP Telephony Planning Design Implementation Operation 
  and Optimization.chm
  Cisco Press – Cisco LAN Switching Fundamentals
  .chm
  Cisco Press – Cisco Router Firewall Security
  (2004).chm
  Cisco Press – Cisco Router Firewall Security
  .chm
  Cisco Press – Cisco Routing TCPIP Volume I
  .chm
  Cisco Press – Cisco Routing TCPIP Volume II
  .chm
  Cisco Press – Cisco Unity Deployment 
  and Solutions Guide.chm
  Cisco Press – Cisco Unity Fundamentals
  .chm
  Cisco Press – Cisco Wireless LAN Security
  .chm
  Cisco Press – Definitive MPLS Network Designs
  .chm
  Cisco Press – Home Networking A Visual 
  Do-It-Yourself Guide.chm
  Cisco Press – Integrated Cisco 
  and UNIX Network Architectures.chm
  Cisco Press – Interdomain Multicast Solutions Guide
  (2002).chm
  Cisco Press – IP Telephony Self
  -Study Cisco QOS Exam Certification Guide 2nd Edition.chm
  Cisco Press – IP Telephony Unveiled
  .chm
  Cisco Press – IPSec 
  *** Design.chm
  Cisco Press – LAN Switching First
  -Step.chm
  Cisco Press – Layer 2 
  *** Architectures.chm
  Cisco Press – Network Security Fundamentals
  .chm
  Cisco Press – Optical Network Design 
  and Implementation(2004).chm
  Cisco Press – Optimizing Applications on Cisco Networks
  .chm
  Cisco Press – Routing First
  -Step(2004).chm
  Cisco Press – Routing TCP IP Volume II
  .chm
  Cisco Press – Signaling System No
  (SS7C7Protocol Architecture and Services.chm
  Cisco Press – Storage Networking Fundamentals An Introduction to Storage Devices Subsystems Applications Management 
  and Filing Syst…
  Cisco Press – The Business 
  Case For E-Learning.chm
  Cisco Press – The Business 
  Case for Network Security Advocacy Governance and ROI.chm
  Cisco Press – The Business 
  Case for Storage Networks.chm
  Cisco Press – The 
  Case for Virtual Business Processes.chm
  Cisco Press – The Road to IP Telephony
  .chm
  Cisco Press – Wireless Networks First
  -Step.chm
  Cisco Press 802.11 Wireless LAN Fundamentals
  .chm
  Cisco Press CCNP Practical Studies Remote Access
  .chm
  Cisco Press Cisco CallManager Best Practices
  .chm
  Cisco Press Cisco Catalyst QoS Quality of Service in Campus Networks
  .chm
  Cisco Press Cisco LAN Switching Fundamentals
  .chm
  Cisco Press Cisco Network Design Solutions 
  for Small-Medium Businesses.chm
  Cisco Press Cisco Router Firewall Security
  .chm
  Cisco Press CiscoPedia 3.0
  .chm
  Cisco Press Definitive Mpls Network Designs Mar 2005 Ebook
  -Lib.chm
  Cisco Press Home Networking A Visual 
  Do-It-Yourself Guide.chm
  Cisco Press Interdomain Multicast Solutions Guide
  .chm
  cisco press lan switching first
  -step.chm
  Cisco Press Network Security Principles 
  and Practices.chm
  Cisco Press Optical Network Design 
  and Implementation.chm
  Cisco Press Performance 
  and Fault Management.chm
  Cisco Press Securing Your Business with Cisco ASA 
  and PIX Firewalls.chm
  Cisco Press The Road to IP Telephony
  .chm
  Cisco Press Top
  -Down Network Design 2nd Edition(2004).chm
  cisco press wireless networks first
  -step.chm
  Cisco Press
  Cisco Callmanager Best Practices (2004Ddu.chm
  Cisco Press
  Cisco Lan Switching Fundamentals (2004Ddu.chm
  Cisco
  .Press.CCIE.Security.Exam.Certification.Guide .CCIE.Self.Study.2nd.Edition.M
  ay.2005
  .eBook-LiB.chm
  Cisco
  .Press.Cisco.LAN.Switching.Fundamentals.Jul.2 004.eBook-DDU.chm
  Cisco
  .Press.Definitive.MPLS.Network.Designs.Mar.20 05.chm
  Cisco
  .Press.Layer.2.***.Architectures.Mar.2005.eBo ok-LiB.chm
  Cisco
  .Press.Network.Administrators.Survival.GuideSep.2005.chm
  Cisco
  .Press.Next.Generation.Network.Services.Nov.2 005.chm
  Cisco
  .Press.Penetration.Testing.and.Network.Defens e.Nov.2005.chm
  Cisco
  .Press.Routing.TCP.IP.Volume.1.2nd.Edition.Oc t.2005.chm
  Cisco
  .Press.TCP.IP.First.Step.Dec.2004.eBook-LiB.chm
  Cisco
  .Press.The.Road.to.IP.Telephony.How.Cisco.Sys tems.Migrated.from.PBX.to.IP.T
  elephony
  .Jun.2004.eBook-DDU.chm
  Cisco_CallManager_Best_Practices
  .Jun2004.CiscoPres s.chm
  Cisco_LAN_Switching_Fundamentals
  .Jul2004.CiscoPres s.chm
  Cisco_Network_Design_Solutions_for_Small
  -Medium_Businesses.Aug2004.CiscoPress.chm
  Cisco_Router_Firewall_Security
  .Aug2004.CiscoPresschm
  Cisco_Unity_Deployment_and_Solutions_Guide
  .Aug2004 .CiscoPress.chm
  Cisco_Unity_Fundamentals
  .Jul2004.CiscoPress.chm
  Home_Networking_A_Visual_Do
  -It-Yourself_Guide.Aug2004.CiscoPress..chm
  Integrated_Cisco_and_UNIX_Network_Architectures
  .Se p2004.CiscoPress.chm
  IP_Telephony_Unveiled
  .Jan2004.CiscoPress.chm
  LAN_Switching_First
  -Step.Jul2004.CiscoPress.chm
  Network_Security_Principles_and_Practices
  .Nov2002CiscoPress.chm
  Optical_Network_Design_and_Implementation
  .Mar2004CiscoPress.chm
  Routing_first
  -step.Sep2004.CiscoPress.chm
  Signaling_System_No.7_
  (SS7-C7)_Protocol_Architecture_and_Services.Aug2004.Cis coPress.chm
  The_Road_to_IP_Telephony_How_Cisco_Systems_Migrate d_from_PBX_to_IP_Telephony
  .Jun
  2004.CiscoPress
  .chm
  Top
  -Down_Network_Design_Second_Edition.May2004.CiscoPr ess.chm
  WIRELESS_
  -_802_11_Wireless_LAN_Fundamentals_Dec2003_CiscoPre ss.chm
  WIRELESS_
  -_Wireless_Networks_First-Step_Aug2004_CiscoPress.chm
  WIRELESS_
  -_Wireless_Sensor_Networks_Architectures_and_Protoc ols_2004_CRCPress.chm

  (ebook – PDF– Networking – Cisco IP Routing Fundamentals.pdf
  BGP_case_studies
  .pdf
  CCNP BCMSN Exam Certification Guide
  .pdf
  CCNP BSCI Exam Certification Guide 
  (2004).pdf
  Cisco IOS LAN Switching Command Reference
  (2005).pdf
  Cisco Press – Advanced MPLS 
  *** Solutions Volume 2.pdf
  Cisco Press – CCDA Certification Guide Second Edition
  (2004).pdf
  Cisco Press – CCDA Certification Guide
  (2000).pdf
  Cisco Press – CCIE Fundamentals Network Design 
  And Case Studies.pdf
  Cisco Press – CCIE Professional Development Large
  -Scale IP Network Solutions(1999).pdf
  Cisco Press – CCIE Professional Development Routing TCP IP Volume I
  .pdf
  Cisco Press – CCIE Routing 
  and Switching Exam Certification Guide.pdf
  Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Practical Studies Volume I
  (2001).pdf
  Cisco Press – CCIE Self Study CCIE Practical Studies Volume II
  (2003).pdf
  Cisco Press – CCNA 640
  -607 Certification Guide(2002).pdf
  Cisco Press – CCNA ICND 2004.pdf
  Cisco Press – CCNA ICND Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – CCNA INTRO Certification Guid 
  (2004).pdf
  Cisco Press – CCNA Intro Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – CCSP Cisco Secure PIX Firewall Advanced Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – Cisco CCNP Remote Access Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – Cisco CCNP Switching Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – Cisco IP Phone Administration Guide 
  for Cisco CallManager.pdf
  Cisco Press – Cisco Networking Academy Program
  -Engineering Journal and Workbook Volume I,Second Edition(2002).pdf
  Cisco Press – Cisco Networking Academy Program
  -Engineering Journal and Workbook Volume II,Second Edition(2002).pdf
  Cisco Press – Configuring Bgp On Cisco Routers Vol 1.pdf
  Cisco Press – Configuring BGP on Cisco Routers Vol 2 V3
  (2003).pdf
  Cisco Press – DQOS Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press – Inside Cisco IOS Software Architecture
  .pdf
  Cisco Press – Internet Routing Architectures – Evolution of the Internet
  .pdf
  Cisco Press – Internet Routing Architectures 2nd Edition
  .pdf
  Cisco Press – IP Quality of Service – Vegesna
  (2001).pdf
  Cisco Press – IS
  -IS Network Design Solutions[2002].pdf
  Cisco Press – MPLS 
  and *** Architectures Volume II.pdf
  Cisco Press CCDA Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press CCIE Professional Development – Advanced IP Netw
  .pdf
  Cisco Press CCIE Professional Development – Cisco LAN 
  Switch.pdf
  Cisco Press CCIE Professional Development – Large
  -Scale IP N.pdf
  Cisco Press CCIE Routing 
  and Switching Exam Certification Gu.pdf
  Cisco Press CCIE Self Study CCIE Security Exam Certification
  .pdf
  Cisco Press CCNP Practical Studies – Routing
  .pdf
  Cisco Press CCNP Routing Exam Certification Guide Appendix
  .pdf
  Cisco Press CCNP Routing Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press CCNP Support Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press CCNP Switching Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press Cisco Catalyst QoS
  -Quality of Service in Campus Networks.pdf
  Cisco Press Cisco ISP Essentials
  .pdf
  Cisco Press Cisco Secure Internet Security Solutions
  .pdf
  Cisco Press CLSC Exam Certification Guide
  .pdf
  Cisco Press Internet Routing Architectures
  .pdf
  Cisco Press Network Consultants Handbook
  .pdf
  Cisco Secure PIX FireWall Advanced
  .pdf
  Cisco Secure 
  ***.pdf
  Cisco
  .Press.Internetworking.Technologies.HandbookFourth.Edition.eBook-kB.pdf
  CISCO___DIAL_SOLUTIONS_QUIC
  .PDF
  Cisco_ccna_exam
  .pdf
  Cisco_IOS_referance_guide
  .pdf
  Cisco
  -CCNP-Bootcamp-Student-Manual-Week-1.pdf
  Cisco
  -CCNP-Bootcamp-Student-Manual-Week-2.pdf
  Cisco
  -CCNP-Building-Cisco-Remote-Access-Networks.pdf
  Cisco
  -CCNP-Switching.pdf
  Cisco
  -Introduction-to-Wireless.pdf
  Cisco
  -Press-CCDA-Study-Guide.pdf
  Cisco
  -Press-CCIE-350-001-Routing-and-Switching-Prep-Kit.pdf
  Cisco
  -secure-pix-firewall-advanced-101.pdf
  Cisco
  -Switching-Certification-Study-Guide.pdf
  The oficial self
  -study test preparation guide to the Cisco CCNA ICND exam 640-811.pdf
  The oficial self
  -study test preparation guide to the Cisco CCNA INTRO exam 640-821.pdf 

  لینک دانلود :

  Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
  Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
  Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
  Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.
  Download for free - FileSonic, fast and easy file sharing.

 2. تعداد تشکر ها ازDesperados به دلیل پست مفید


 3. # ADS
   

 4. #2
  عضو انجمن
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  محل سکونت
  اندیشه ، فاز 1
  نوشته ها
  495
  Thanked: 314

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  ممنون ، کتب ، فارسی هستند یا زبان انگلیسی ؟؟؟

  برای شروع کدام یک پیشنهاد میشه ؟

 5. تعداد تشکر ها ازalisc به دلیل پست مفید


 6. #3
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  1
  Thanked: 2

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  بله حق با شماست.
  من بی ادبی به خرج دادم .
  ببخشید.
  ولی اینها هم هر سایتی دم دست مردم باشه فیلنر میکنن دیگه.

  sorry

 7. تعداد تشکر ها ازmehranagh20 به دلیل پست مفید


 8. #4
  عضو جدید m2coyote آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2012
  محل سکونت
  Cisco IOS
  نوشته ها
  55
  Thanked: 102

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  نقل قول نوشته اصلی توسط alisc نمایش پست ها
  ممنون ، کتب ، فارسی هستند یا زبان انگلیسی ؟؟؟

  برای شروع کدام یک پیشنهاد میشه ؟
  برای شروع کتاب +Network رو بخونید که فکر کنم بین اینا نباشه.این آرشیو هم قدیمی هست و استاندارد های سیسکو عوض شده.بعد اون کتاب برید سراغ کتاب های ICND 1 و 2 که منبع آزمون CCNA R&S هستن

  بعد اونهم خودتون راه افتادین که باید چی بخونین

 9. تعداد تشکر ها از m2coyote به دلیل پست مفید


 10. #5
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  نوشته ها
  1
  Thanked: 1

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  سلام ببخشید لینکها باز نمیشه ( فکرکنم مشکل داره)

 11. تعداد تشکر ها از m_kafi2002 به دلیل پست مفید


 12. #6
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  نوشته ها
  3
  Thanked: 2

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  سلام ببخشید لینکها باز نمیشه ( فکرکنم مشکل داره)
  Cisco Packet Tracerکدهایه کامل را از کجا دانلود کنم؟؟؟

 13. تعداد تشکر ها از turn off به دلیل پست مفید


 14. #7
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  نوشته ها
  3
  Thanked: 2

  113 پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  ویرایش توسط turn off : October 6th, 2012 در ساعت 02:22 AM

 15. تعداد تشکر ها از turn off به دلیل پست مفید


 16. #8
  عضو جدید
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  1
  Thanked: 0

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  میشه کتاب های سیسکو رو دوباره قرار بدین ؟
  دانلود نمیشن !!
  مرسی

 17. #9
  عضو جدید m2coyote آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2012
  محل سکونت
  Cisco IOS
  نوشته ها
  55
  Thanked: 102

  پیش فرض پاسخ : [ دانلود ] مجموعه کتاب های آموزشی Cisco ( بیش از 160 کتاب)

  نقل قول نوشته اصلی توسط mohammadkhajoo نمایش پست ها
  میشه کتاب های سیسکو رو دوباره قرار بدین ؟
  دانلود نمیشن !!
  مرسی
  این کتاب ccna routing & switching http://mashrutiha.ir/f28/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-ccna-routing-switching-66

  این کتاب دانلود کتاب CCNA Security ccna security

  این هم کتاب ccnp rout & switch دانلود کتاب ccnp route & switch

  اگر چیز دیگه ای مد نظر داشتید اعلام بفرمایید تا بزارم
  هاست ایران با امنیت و سرعت بالا

 18. تعداد تشکر ها از m2coyote به دلیل پست مفید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. کتاب های آموزشی cisco
  توسط Vahid در انجمن E-Book
  پاسخ ها: 21
  آخرين نوشته: September 4th, 2013, 07:26 PM
 2. Cisco Failover
  توسط ShahreServer در انجمن سیسکو Cisco
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: August 21st, 2010, 02:55 AM
 3. cisco pix firewall
  توسط Vahid در انجمن مباحث دیگر
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: April 10th, 2010, 09:32 AM
 4. سوال در مورد نحوه دانلود 3d های موجود در Cisco
  توسط secure_host در انجمن سیسکو Cisco
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: December 27th, 2009, 03:38 PM
 5. Cisco Systems
  توسط WebRang در انجمن سیسکو Cisco
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: May 7th, 2009, 07:48 PM

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •